แบบฝึกหัดทบทวนด้วยตนเอง เรื่อง ประโยคและการสื่อสาร

HOME ทดสอบประเมินตนเอง

คิดก่อนคลิกดูคำตอบนะจ๊ะ

       คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านคำถามแล้วลองตอบในใจหรือลองพิมพ์คำตอบลงไปแล้วจึง
คลิกที่คำตอบเพื่อดูเฉลย หากข้อความล้นกรอบให้ใช้แป้น ศรชี้ขวาเลื่อนไปเรื่อย ๆ จนถึง
ข้อความสุดท้าย

๑. ถาม การสื่อสารในข้อใดมีทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร
ก. เมื่ออุษาทราบว่าจะได้ไปพักผ่อนสุดสัปดาห์นี้ ก็รีบเข้าไปจัดของพร้อมทั้งฮัมเพลงไปด้วย
ข. นทีเดินเข้าบ้านมาด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้าและล้มตัวลงนั่งที่เก้าอี้ยาวทันที
ค. เสียงอะไรนะดังวี้ดวี้ด แสบแก้วหูเหลือเกิน เดินหาทั่วบ้านแล้วก็ยังไม่พบ
ง. บุรุษไปรษณีย์กดกริ่งเรียกคนในบ้านมารับพัสดุเพราะฝนกำลังตก

๒. ถาม ข้อใดจัดว่าเป็นประโยค
ก. นกขมิ้นเหลืองอ่อน
ข ดอกส้มบานแล้ว
ค. ข่าวด่วนภาคดึก
ง ดินขุยไฟ

๓. ถาม ข้อใดไม่จัดว่าเป็นประโยค
ก. นกดุเหว่า คือนกโกกิลา
ข. ต้นมะขามโค่นทับสายไฟฟ้า
ค. ปลาเงินทองแสนสวยในตู้กระจก
ง. ใบไม้หล่นเหลืองไปทั้งสนาม

๔. ถาม ข้อใดไม่จัดว่าเป็นประโยค
ก. นกกางเขนตัวน้อยบนกิ่งไม้ใกล้หน้าต่าง
ข. เดินเร็วๆ จัดเป็นการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
ค. วิ่งขึ้นวิ่งลงทำไมเวียนหัวจะตายอยู่แล้ว
ง. เธอชอบกินหนอนไผ่ไหม

๕. ถาม ประโยคใดกล่าวในลักษณะขอร้องเชิงอ้อนวอน
ก. ไปสิ
ข ไปเถอะน่า
ค. ไปซิน่า
ง ไปเสีย

๖. ถาม ข้อใดคือลักษณะของประโยคความเดียว
ก. ประโยคที่มีประธานในประโยคเพียงตัวเดียว
ข. ประโยคที่มุ่งกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียว
ค. ประโยคที่มีแต่กริยาสำคัญ เป็นตัวแสดงเท่านั้น ไม่มีส่วนขยาย
ง. ประโยคที่ประกอบด้วยประธาน กริยา หรือประธาน กริยา กรรม

๗. ถาม   ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
ก. ไก่ตกปลาที่สวนหลังบ้าน
ข. นักเรียนที่ตั้งใจเรียนจะสอบได้ดีเสมอ
ค. คุณปู่ที่อยู่พังงาจะเดินทางมากรุงเทพฯ เช้านี้
ง. ประโยคที่ประกอบด้วยประธาน กริยา หรือประธาน กริยา กรรม

๘. ถาม ข้อใดเป็นประโยคกริยา
ก. ไฟไหม้ที่ไหนอีกแล้วหรือ
ข. ร้องไห้ไปก็ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นได้หรอก
ค. ว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุด
ง. ปรากฏเหตุการณ์ประหลาดขึ้น ทางภาคเหนือของประเทศไทย

๙. ถาม 9. ข้อใดเป็นประโยคที่เน้นผู้ถูกกระทำ
ก. น้ำประปาไม่ไหลมาหลายวันแล้ว
ข. ขนมจ้างน้องไม่ชอบรับประทาน
ค. น้ำท่วมจังหวัดแพร่เนื่องจากฝนตกหนัก
ง. ขนมอะไรก็ได้พวกเราไม่เลือกหรอก

๑๐. ถาม ข้อใดเป็นประโยคกริยา
ก. เกิดอะไรขึ้นหรือ
ข. เกิดเมื่อไรกันเล่า
ค. เกิดหรือตาย เป็นเรื่องธรรมดา
ง. เกิดมาทำไม ไม่เห็นบอกล่วงหน้า

๑๑. ถาม ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
ก. น้ำป่าไหลบ่าลงมา ทำให้สะพานข้ามแม่น้ำทรุด
ข. คนขับรถที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเป็นเหตุให้การเจรจาติดขัด
ค. วิชาญนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง เดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศอังกฤษแล้ว
ง. คุณจะนั่งรถไปกับมดหรือแดง


๑๒. ถาม ประโยคส่วนใดไม่มีส่วนขยายประธาน
ก. งานตามก๋วยสลากที่วัดเบญจมบพิตร มีพุทธศาสนิกชนสนใจมาก
ข. ใครช้อนปลาทองตัวใหญ่ในตู้โชว์ไป
ค. ต้นมะขามต้นใหญ่ที่สนามหลวงโค่นเสียแล้ว
ง. นงรามธิดาลางสาดหวาน มีอัธยาศัยดีมาก


๑๓. ถาม ประโยคใดไม่มีส่วนขยายประธาน
ก. การตื่นนอนแต่เช้าตรู่ เป็นกำไรชีวิต
ข. อากาศยามเช้าสดชื่นเหลือเกิน
ค. ฉันเริ่มต้นวันใหม่อย่างกระฉับกระเฉง
ง. ถ่านไม้ไผ่ เป็นสินค้าที่ขายดีของจังหวัดกาญจนบุรี

๑๔. ถาม ข้อใดเป็นประโยคที่ถามเนื่องจากสงสัยหรือได้ยินไม่ถนัด
ก. เธอว่าใครจะมาเป็นผู้จัดการคนใหม่นะ
ข. พวกเราจะไปกับเขาไหมนะ
ค. เธอพูดอะไรนะไม่เห็นเป็นเรื่องเลย
ง. ที่ไหนนะจะดีเท่ากับบ้านเมืองของเรา


๑๕. ถาม ประโยคใดมีเจตนาในการส่งสารแตกต่างไปจากข้ออื่น
ก. วันอาทิตย์เธอจะออกเดินทางกี่โมงจ๊ะ
ข. งานแสดงผลิตภัณฑ์ส่งออกไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าที่ควร
ค. ใครเป็นคนแถลงข่าวที่ทำให้ประเทศเสียหายอย่างมากนะ
ง. เมื่อไรพวกเราจะไปเที่ยวพัทยากันอีกเล่า

๑๖. ถาม ประโยคใดมีทั้งส่วนขยายภาคประธานและส่วนขยายภาคแสดง
ก. งานไหว้สาแม่ฟ้าหลวงได้รับความสนใจมาก
ข. ต้นกระถินณรงค์ที่อยู่หน้าโรงเรียนถูกรานกิ่งหมดแล้ว
ค. โสภณนักเรียนตัวอย่างได้รับโล่เกียรติคุณจากสมาคมนักเรียนเก่า
ง. อุบัติเหตุที่สถานีขนส่ง ทำให้การจราจรติดขัดมาก


๑๗.ถาม ข้อใดมิใช่ประโยคเน้นกริยา
ก. มีอะไรจะให้เราช่วยบ้าง
ข. มีเงินนับเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่
ค. มีใครบ้างไหมที่เห็นใจพวกเรา
ง. มีตาแต่หามีแววไม่

๑๘. ถาม ข้อใดเป็นประโยคที่เน้นผู้ถูกกระทำ
ก. ฝูงลิงกำลังวิ่งไล่กันไปมาตามกิ่งไม้
ข. กรงสุนัขนี้คุณพ่อฉันต่อเอง
ค. นกเขาชวาที่มีลายจุดๆ ขันเพราะมาก
ง. เธอชอบรับประทานยำทวายไหม

๑๙. ถาม "อ๊ะ! อ๊ะ! อย่าทิ้งขยะ ตาวิเศษเห็นนะ" เป็นประโยคที่มีเจตนาในการสื่อสารอย่างไร
ก. บอกเล่า
ข ปฏิเสธ
ค. สั่ง
ง ขอร้อง

๒๐. ถาม ข้อใดไม่จัดว่าเป็นกลุ่มคำ
ก. ดินดำน้ำชุ่ม
ข ดินปนแกลบ
ค. ดินสอพอง
ง ดินปืน


เว็บเพจนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก http://www.thaifolk.com

HOME สมุดเยี่ยม

หากเห็นค่าคราผ่านวานฝากถ้อย จำเรียงร้อยรสคำให้ฉ่ำจิต
สมุดเยี่ยมเทียมของขวัญนั้นจากมิตร เพียงลิขิตฝากมาว่า "ขอบคุณ"
  ครูภาทิพ ศรีสุทธิ์ เจ้าของห้องเรียนสีชมพู

          คุณค่าและความดีงามใด ๆ ในเว็บนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณครู-อาจารย์ ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ ครู-อาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอน
    ให้ความรู้ และผู้เขียนตำราทุกท่าน

            คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
             ๒๘ ก.ค.๔๘

คุณเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่ ตั้งแต่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙

จัดทำและนำเสนอโดย คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี