แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ด้วยตนเองเรื่อง คำและหน้าที่ของคำ

HOME ทดสอบประเมินตนเอง   หลักภาษาไทยเรื่องอื่น ๆ เนื้อหาเรื่องคำและหน้าที่ของคำ 1 2

 

คิดก่อนคลิกคำตอบนะจ๊ะ

       เนื่องจากครูยังไม่สามารถขยายบล็อกให้ใหญ่ได้มากกว่านี้ เมื่อคำล้นกรอบ ให้นักเรียนเลื่อนศร
ไปทางขวา
จะสามารถอ่านคำอธิบายได้ครบค่ะ

๑. ถาม จะรู้ได้อย่างไรว่าคำนั้น คำนี้เป็นคำนาม

๒. ถาม แล้วนามทั่วไปกับ นามเฉพาะมันต่างกันอย่างไรอีกล่ะ

๓. ถาม อาการนาม เป็นอย่างไร มีอาการอย่างไรหรือคะ

๔. ถาม แล้วสมุหนาม กับลักษณะนาม ล่ะ เฮ้อ ! ยุ่งยากจัง สังเกตได้อย่างไร

๕. ถาม ความแตกต่างของนามทั่วไป นามเฉพาะ กับ สรรพนามที่ใช้ในการพูดจาอีกส่ะ

สังเกตข้อแตกต่างได้อย่างไร บอกหน่อยนะ บอกหน่อย

๖. ถาม คำนามทำหน้าที่อะไรในประโยคบ้างคะครูขา อธิบายหน่อยสิคะ

๗. ถาม คำนามทำหน้าที่อะไรอีกบ้างคะ  

๘. ถาม คำสรรพนามที่ใช้ในการพูดจา มีอะไรบ้าง มีข้อควรคำนึงอย่างไรคะ

๙. ถาม สรรพนามที่ชี้ระยะ ต่างกับ คำวิเศษณ์บอกสถานที่อย่างไร มีข้อสังเกตไหมคะครูขา

๑๐. ถาม แล้วคำสรรพนามที่ใช้ถามล่ะคะ แตกต่างกับคำวิเศษณ์แสดงการถามอย่างไรคะ

๑๑. ถาม สรรพนามบอกความไม่เจาะจง กับวิเศษณ์ไม่ชี้เฉพาะ สังเกตข้อแตกต่างได้อย่างไร


๑๒. ถาม วิภาคสรรพนามหรือสรรพนามบอกความชี้ซ้ำเป็นอย่างไรคะ


๑๓. ถาม ประพันธสรรพนามหรือสรรพนามเชื่อมประโยคเป็นอย่างไรคะ

๑๔. ถาม เราจะมีวิธีการสังเกตคำกริยาแต่ละชนิดได้อย่างไรบ้างคะ


๑๕. ถาม คำวิเศษณ์นี่ยุ่งยากที่สุดเลยนะคะ สังเกตตำแหน่งอย่างไรล่ะคะครูขา

๑๖. ถาม คำวิเศษณ์มีหน้าที่อย่างไรบ้างล่ะคะ


๑๗.ถาม คำวิเศษณ์ขยายนาม สรรพนาม ขยายกริยา แล้วขยายตัวมันเองได้ไหมคะ

๑๘. ถาม คำวิเศษณ์ทำหน้าที่เป็นตัวแสดงได้ไหมคะ

๑๙. ถาม กับ แก่ แด่ แต่ ต่อ ที่ ด้วย โดย ใน ของ เพื่อ จาก ตั้งแต่ ระหว่าง เป็นคำอะไรคะ

๒๐. ถาม มีคำเทียบ คำบุพบทในภาษาไทย กับภาษาอังกฤษไหมคะครูขา

๒๑. ถาม เราสามารถละคำบุพบทไว้ในที่เข้าใจได้ไหมคะ

๒๒. ถาม คำว่า "กับ" ในบุพบท กับ สันธานใช้ต่างกันอย่างไรคะ

๒๓. ถาม แล้วจึง เพราะฉะนั้น เมื่อ...ก็ มิฉะนั้น เพราะ...จึง แต่ หรือ เป็นคำอะไรคะ

๒๔. ถาม คำว่าระหว่าง ในสันธาน กับ บุพบทสังเกตอย่างไรคะ

๒๕. ถาม คำว่า ตลอด ในสันธาน กับวิเศษณ์ สังเกตอย่างไรคะ

๒๖. ถาม ด้วย ในคำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน สังเกตอย่างไรคะ

๒๗. ถาม เราจะใช้คำอุทานเมื่อไรคะ


๒๘.
ถาม การใช้คำอุทานมีข้อควรคำนึงอย่างไรบ้างคะ

๒๙.ถาม อุทานเสริมบทมีไว้ทำไมคะ

๓๐.ถาม คำอุทานเสริมบทในร้อยกรองมีคำใดบ้างคะ

 


เว็บเพจนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก http://www.thaifolk.com

HOME สมุดเยี่ยม

       ร้อยคำแทนมาลัย มากราบไหว้ให้คุณครู
ดวงจิตคิดเชิดชู สืบคุณค่าภาษาไทย
เนื้อหาที่ว่ายาก วอนครูฝากชี้แนะให้
เห็นทางกระจ่างใจ พบแนวใหม่ในการสอน
กฎใดที่เป็นกฎ ในทุกบททุกขั้นตอน
คลี่คลายหายซับซ้อน เด็กเข้าใจในหลักการ
ภาษาเกือบวิบัติ ด้วยคลื่นซัดการสื่อสาร
หากศิษย์ไม่ชำนาญ เกินแรงต้านทานกระแส
ขอครูผู้ล่วงลับ คราสดับช่วยดูแล
แนะนำคลำทางแก้ ให้ศิษย์นี้มีหนทางครูภาทิพ ศรีสุทธิ์ เจ้าของห้องเรียนสีชมพู

 

 

 

          คุณค่าและความดีงามใด ๆ ในเว็บนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณครู-อาจารย์ ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ ครู-อาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอน
    ให้ความรู้ และผู้เขียนตำราทุกท่าน

            คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
             ๒๘ ก.ค.๔๘

จัดทำและนำเสนอโดย คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี