แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.


         สวัสดีค่ะ หน้านี้เป็นการรวบรวมแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และห้องเรียนe-learning ทั้งที่ครูภาทิพเป็นผู้จัดทำและจากห้องเรียนอื่น ๆ หากคุณครูท่านใดได้จัดทำหรือพบเห็น แบบฝึกหัด แบบทดสอบ หรือห้องเรียน e-learning ภาษาไทยเพิ่มเติม กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ mail ของครูภาทิพ เพื่อเป็นประโยชน์แก่เด็กๆ ต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

                                                                ครูภาทิพ

ทดสอบด้วยตนเองจากห้องเรียนสีชมพู

จะทดสอบเรื่องอะไรดีคะ
ต้องซื่อสัตย์นะจ๊ะ
แบบฝึกหัดทบทวน
อ่านคำถามคิดก่อนคลิกนะจ๊ะ
แบบฝึกหัดหลักการใช้ภาษา
ความสนุกในวัดฯ เสียงในภาษาไทย ศึกไมยราพ เสียงในภาษาไทย
สัตวาภิธาน การผันวรรณยุกต์ พระอภัยมณีศึกอุศเรน พยางค์และคำ
พระยาพิชัยฯ ชนิดของคำ 2 3 อภัยมณีพบศรีสุวรรณ คำเป็นคำตาย
บทละครพระร่วง ประโยค สมิงพระรามอาสา อักษรไทยและการผันฯ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓
กาพย์พระไชยฯ กาพย์ฉบัง 16  นิด ๆ หน่อย ๆ คำและหน้าที่ของคำ
โคลงโลกนิติ กาพย์สุรางคนางค์ 28 นิราศเมืองแกลง ปริศนาคำทาย
รามเกียรติ์ศึกไมยราพ โคลงสี่สุภาพ1 2 นิราศภูเขาทอง เครื่องหมายวรรคตอน
สุภาษิตพระร่วง กลอนสุภาพ ความสนุกในวัดเบญจมฯ ชุดที่ ๒ การใช้พจนานุกรม
หลักศิลาจารึก กาพย์ยานี 11   พหุบาทสัตวา (สัตวาภิธาน) การอ่านตามหลักพจนานุกรม
ผู้ชนะสิบทิศ คำสมาส-สนธิ  บทความแม่ศรีเรือน ประโยคและการสื่อสาร
นิราศเมืองแกลง การสร้างคำ  สมบัติวรรณคดีของไทย  ประโยคความเดียวรวมและซ้อน
นิราศภูเขาทอง การยืมคำ  โคลงภาพพระราชพงศาวดาร  
ไขภาษา   บทเสภาสามัคคีเสวก  
สังข์ทอง หกเขยหาปลา      
พระอภัย อุศเรนตีผลึก      
กาพย์ห่อโคลงประพาส ฯ      

e-learning และแบบทดสอบอื่นๆ

e-learning ครูภาทิพ แบบฝึกวรรณยุกต์กับครูแอนน์
e-learning เซ็นต์โย แบบฝึกหัดจัดทำโดยนักเรียน
e-learningประถม แบบฝึกหัดคำราชาศัพท์และคำสุภาพ
e-learning อักษรไทย แบบทดสอบลักษณะของคำและพยางค
ห้องเรียนประเมินผลกับครูยุทธ แบบทดสอบของโรงเรียนกันทรารมย์ ศรีษะเกษ
ห้องสอบเด็กเก่ง แบบทดสอบภาษาไทย ม.5
คลังข้อสอบสตรีศรีสุริโยทัย ข้อสอบภาษาไทยเตรียมทหาร
คลังข้อสอบ o- net A - net คลังข้อสอบภาษาไทย เอนทรานซ์

 

หากเห็นค่าคราผ่านวานฝากถ้อย จำเรียงร้อยรสคำให้ฉ่ำจิต
สมุดเยี่ยมเทียมของขวัญนั้นจากมิตร เพียงลิขิตฝากมาว่า "ขอบคุณ"

เว็บกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๓-๔ โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

จัดทำและนำเสนอโดย คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี


สมุดเยี่ยม