โครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้ภาษาไทยโดยนักเรียนชั้น ม.1 และม.2โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องเรียนสีชมพู  

 

  ชุดที่ 1 นวัตกรรม นัยน์ตา นานัปการ นิเทศ นิเวศวิทยา เนรมิต เนืองนิตย์ บล็อก บอระเพ็ด บังสุกุล

ชุดที่ 2 ชนวน ชมดชม้อย ชโลม ชะนี ชะลอ ชัชวาล ซวดเซ ซาบซ่าน เซ็นชื่อ ซาลาเปา


ชุดที่ 3 สกัด สถานการณ์ สถิต สไบ สมดุล ศักยภาพ ศิลปวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง ศิลปะปฏิบัติ ศึกษานิเทศก์

ชุดที่ 4 ตลบตะแลง ตะกละตะกลาม ตะล่อม ตานขโมย ตำรับตำรา ทโมน ทยอย ทระนง ทะลวง ทักษิณาวรรต

ชุดที่ 5 พงศาวดาร พรรณนา พรหมโลก พระราชสาสน์ พฤหัสบดี พลการ พยักพเยิด พยาน พร้อมสรรพ


ชุดที่ 6 พะยอม พะวง พัศดี พัสดุ พิธีรีตอง พิศวง พิศวาส พิสดาร พิสมัย พึมพำ เพชฌฆาต


ชุดที่ 7 เพริศพริ้ง เพิ่มพูน เพียบพร้อม โพนทะนา โพยม ภาคภูมิ ภารกิจ ภูมิใจ มงกฎ มณฑป


ชุดที่ 8 มหรสพ มเหสี มัคคุเทศก์ มังสวิรัติ มัธยัสถ์ มัสมั่น มาตรฐาน หญิงม่าย มืดมน มุขเด็จ

ชุดที่ 9 ยศถาบรรดาศักดิ์ ยุงก้นปล่อง รถยนต์ ร่วงหล่น รสชาติ รหัส รังสี รื่นรมย์ รุ่มร่าม รูปการ


ชุดที่ 10 วัชพืช วิ่งเปี้ยว วิ่งผลัด วิญญาณ วิทยฐานะ วิปัสสนา วาตภัย วีรกรรม สร้างสรรค์ สะกด

ชุดที่ 11 ปฏิกิริยา ปฏิสันถาร ประกาศิต ประจันหน้า ประณต ประณาม ประณิธาน ประติมากรรม ประนีประนอม ปฐมนิเทศ


ชุดที่ 12 ปราศรัย ปราดเปรื่อง ปรัศนี ปรารถนา ปลาสเตอร์ ปะการัง ปะแล่ม ปาฏิหาริย์ ปิกนิก ไปรษณียภัณฑ์


ชุดที่ 13 ผลัดเปลี่ยน ผัดผ่อน ผาสุก เผยิบผยาบ เผอเรอ เผอิญ เผ่าพันธุ์ ไผท ฝรั่งเศส พลัดพรากชุดที่ 14 ลอกแลก ละโมบ ละมุนละไม ลังถึง ลายเซ็น ลำไย ล่ำลา ลำไส้ เลิ่กลั่ก ลออ


ชุดที่ 15 ไล่เลี่ย โลกาภิวัตน์ เลิกรา ลูกปัด ลิดรอน ลิขสิทธิ์ เลือกสรร โล่ เล่นพิเรนทร์ ลูกเกด

ชุดที่ 16 สะดวก สัปหงก สะพาน สักหลาด สังเขป สังฆทาน สังวร สังสรรค์ สะพรึงกลัว สังเกตการณ์


ชุดที่ 17 สันโดษ สันถวไมตรี สับปะรด สะอาด สะท้อน สักการบูชา สัมปทาน สาทิสลักษณ์ สาธารณชน สาบสูญ


ชุดที่ 18 สารทุกข์สุกดิบ สายสิญจน์ สาระบันเทิง สาระสำคัญ สารัตถประโยชน์ สิงโต สำอาง สีสัน สุดสวาท เสกสรร


ชุดที่ 19 เสลด เสียศูนย์ เสื้อเชิ้ต แสตมป์ หงส์ หมูหย็อง หย็องแหย็ง หยักศก หลงใหล หลับใหล


ชุดที่ 20 หลุดลุ่ย หวนคะนึง หอยแครง เหลวไหล ข้าวไหม้ อนุญาต อนุมัติ อนุสาวรีย์ อเนจอนาถ อภิรมย์
 

สายสิญจน์
สารทุกข์สุกดิบ
สาระบันเทิง
สาระสังเขป
สำปะหลังสีทันดร
สุกใส
เสกสรร
เสลด
แสตมป์หยากไย่,หยักไย่
หลงใหล
หลับใหล
หลุดลุ่ย
หลุมพรางเหงื่อกาฬ
อนุญาต
อภิชาต
อวสาน
ออกซิเจนอานิสงส์
อาเพศ
อารมณ์
อาวรณ์
อำมหิตอินทรี
อิริยาบถ
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กโทน
โอกาสขมีขมัน
ขลุกขลิก
ขะมักเขม้น
ขะมุกขะมอม
ขาดดุลขี้เถ้า
ขึ้นฉ่าย
เขยิน
ครรลอง
คฤหาสน์คลินิก
คลื่นเ***ยน
คะมำ
คัมภีร์
เค้กเคี่ยวเข็ญ
โควตา
โง่เง่า
จะละเม็ด
จักจั่นโจทก์จำเลย
โจทย์เลข
โจษจัน
ฉกาจ
ฉะนั้นเฉพาะ
ชะมัด
เชาวน์(ปฏิภาณไหวพริบ)
ซักไซ้
ซาบซึ้ง
ซ่าหริ่มถนนลาดยาง
ทแยง
ทรวดทรง
ทาส
ทูนหัวเท้าความ
เทิดทูน
แท็กซี่
โทสจริต
น้ำมันก๊าดบ่วงบาศ
บาดทะยัก
บำเหน็จ
บิณฑบาต
บิดพลิ้วบุคลากร
บุคลิกลักษณะ
เบญจเพส
เบรก
แบ่งสันส่วนปันประณีต
ประดิดประดอย
ประสบ(พบ,พบปะ,พบเห็น)
ประสีประสา
ปรักหักพังปรัมปรา
ปรัศนี
ปราดเปรื่อง
ปราศรัย
ปลาสเตอร์ปาฏิหาริย์
ปิกนิก
ผลลัพธ์
ผล็อย
ผลานิสงส์ผัดศาล
ผูกพัน
เผ่าพันธุ์
แผ่หลา
ไผทพลอดรัก
พลิ้ว
พะงาบๆ
พุทธชาด
เพิ่มพูนฟั่นเชือก
ภวังค์
เภทภัย
มรณภาพ
มลทินมาตรการ
แมงกะพรุน
ไมยราบ(พรรณไม้)
ย่อมเยา
รกชัฏระเห็จ
ราญรอน
ราศี
ร่ำลือ
เรี่ยไร(เก็บเงิน)
ลดราวาศอกลออ
ละล่ำละลัก
ละเอียดลออ
ลังถึง
ลำไส้ลิดรอน
ลูกเกด
ลุกบาศก์
ไล่เลี่ย
วารดิถีสกาว
สถูป
สล้าง
สะอิ้ง
สักการบูชาสัญลักษณ์
สัณฐาน
สันโดษ
สัปหงก


...{ส่วนที่ 26 และ 32 มี11ตัว และส่วนที่34 มี9ตัว}

: นพิน พงศ์มานะวุฒิ ม.2/11A เลขที่14 - 10/11/2005 20:24

 

กกุธภัณฑ์ อ่านว่า กะ-กุด-ทะ-พัน
กฐินกาล อ่านว่า กะ-ถิน-นะ-กาน
กฐินทาน อ่านว่า กะ-ถิน-นะ-ทาน
กรกฏ, กรกฎ อ่านว่า กอ-ระ-กด
กรกฎาคม อ่านว่า กะ-ระ-กะ-ดา-คม,กะ-รัก-กะ-ดา-คม
กรณี อ่านว่า กะ-ระ-นี,กอ-ระ-นี
กรณียกิจ อ่านว่า กะ-ระ-นี-ยะ-กิด,กอ-ระ-นี-ยะ-กิด
กรมการ อ่านว่า กรม-มะ-การ
กรมขุน อ่านว่า กรม-มะ-ขุน
กรมคลัง อ่านว่า กรม-มะ-คลัง
กรมท่า อ่านว่า กรม-มะ-ท่า
กรมธรรม์ อ่านว่า กรม-มะ-ทัน
กรมนา อ่านว่า กรม-มะ-นา
กรมพระ อ่านว่า กรม-มะ-พระ
กรมพระยา อ่านว่า กรม-พระ-ยา
กรมวัง อ่านว่า กรม-มะ-วัง
กรมเวียง อ่านว่า กรม-มะ-เวียง

กรมสมเด็จ อ่านว่า กรม-สม-เด็ด
กรมหมื่น อ่านว่า กรม-มะ-หมื่น
กรมหลวง อ่านว่า กรม-มะ-หลวง
กรรบิด อ่านว่า กัน-บิด
กรรมวาจาจารย์ อ่านว่า กำ-มะ-วา-จา-จาน
กรรมวิธี อ่านว่า กำ-มะ-วิ-ที
กรรมาชีพ อ่านว่า กำ-มา-ชีบ
กรรมาธิการ อ่านว่า กำ-มา-ทิ-กาน
กรวิก อ่านว่า กะ-ระ-วิก, กอ-ระ-วิก
กริยา อ่านว่า กริ-ยา, กะ-ริ-ยา
กฤดาธิการ อ่านว่า กรึ-ดา-ทิ-กาน, กริ-ดา-ทิ-กาน
กฤดาภินิหาร อ่านว่า กรึ-ดา-พิ-นิ-หาน, กริ-ดา-พิ-นิ-หาน
กลไก อ่านว่า กน-ไก
กลวิธี อ่านว่า กน-ละ-วิ-ที
กลอักษร อ่านว่า กน-อัก-สอน, กน-ละ-อัก-สอน
กลอุบาย อ่านว่า กน-อุ-บาย

กลอุปกรณ์ อ่านว่า กน-อุ-ปะ-กอน, กน-อุบ-ปะ-กอน
กษีณาศรพ อ่านว่า กะ-สี-นา-สบ
กักขฬะ อ่านว่า กัก-ขะ-หละ
กัลปนา อ่านว่า กัน-ละ-ปะ-นา
กัลปพฤกษ์ อ่านว่า กัน-ละ-ปะ-พรึก
กากภาษา อ่านว่า กา-กะ-พา-สา
กามกรีฑา อ่านว่า กาม-มะ-กรี-ทา
กามคุณ อ่านว่า กาม-มะ-คุน
กามตัณหา อ่านว่า กาม-มะ-ตัน-หา
กามราคะ อ่านว่า กาม-มะ-รา-คะ
กามโรค อ่านว่า กาม-มะ-โรก
กามวิตถาร อ่านว่า กาม-วิด-ถาน
กายภาพ อ่านว่า กาย-ยะ-พาบ
การกสงฆ์ อ่านว่า กา-ระ-กะ-สง
กาลกิณี อ่านว่า กา-ละ-กิ-นี, กาน-ละ-กิ-นี
กาลกิริยา อ่านว่า กา-ละ-กิ-ริ-ยา, กาน-กิ-ริ-ยา
กาลเวลา อ่านว่า กาน-เว-ลา
กาลสมัย อ่านว่า กา-ละ-สะ-ไหม, กาน-ละ-สะ-ไหม
กาลสมุตถาน อ่านว่า กา-ละ-สะ-หมุด-ถาน

กาสาวพัสตร์ อ่านว่า กา-สา-วะ-พัด
กาฬจักร อ่านว่า กา-ละ-จัก
กาฬปักษ์ อ่านว่า กา-ละ-ปัก
กาฬโรค อ่านว่า กาน-ละ-โรก, กา-ละ-โรก
กำเนิด อ่านว่า กำ-เหนิด
กำสรด อ่านว่า กำ-สด
กำสรวล อ่านว่า กำ-สวน
กิจกรรม อ่านว่า กิด-จะ-กำ
กิจการ อ่านว่า กิด-จะ-กาน
กิตติมศักดิ์ อ่านว่า กิด-ติ-มะ-สัก
กุณฑี อ่านว่า กุน-ที
กุนที อ่านว่า กุน-นะ-ที
กุลธิดา อ่านว่า กุน-ละ-ทิ-ดา
กลุสตรี อ่านว่า กุน-ละ-สัด-ตรี
กุศลกรรม อ่านว่า กุ-สน-ละ-กำ
กุศโลบาย อ่านว่า กุ-สะ-โล-บาย, กุด-สะ-โล-บาย
เกตุมาลา อ่านว่า เก-ตุ-มา-ลา, เกด-มา-ลา
เกษตรกร อ่านว่า กะ-เสด-ตระ-กอน
เกษตรกรรม อ่านว่า กะ-เสด-ตระ-กำ
เกษตรศาสตร์ อ่านว่า กะ-เสด-ตระ-สาด
เกสรี อ่านว่า เก-สะ-รี, เกด-สะ-รี
เกียรติคุณ อ่านว่า เกียด-ติ-คุน
เกียรตินิยม อ่านว่า เกียด-นิ-ยม
เกียรติประวัติ อ่านว่า เกียด-ติ-ประ-หวัด, เกียด-ประ-หวัด
เกียรติภูมิ อ่านว่า เกียด-ติ-พูม
เกียรติยศ อ่านว่า เกียด-ติ-ยด
เกียรติศักดิ์ อ่านว่า เกียด-ติ-สัก
โกฐเขมา อ่านว่า โกด-ขะ-เหมาขมีขมัน อ่านว่า ขะ-หมี-ขะ-หมัน
ขมุกขมัว อ่านว่า ขะ-หมุก-ขะ-หมัว
ขมุบขมิบ อ่านว่า ขะ-หมุบ-ขะ-หมิบ
ขยะแขยง อ่านว่า ขะ-หยะ-ขะ-แหยง
ขยักขย่อน อ่านว่า ขะ-หยัก-ขะ-หย่อน
ขยุกขยิก อ่านว่า ขะ-หยุก-ขะ-หยิก
ขยุบขยิบ อ่านว่า ขะ-หยุบ-ขะ-หยิบ
ขวนขวาย อ่านว่า ขวน-ขวาย
ขษีณาศรพ อ่านว่า ขะ-สิ-นา-สบ
ขะมักเขม้น อ่านว่า ขะ-มัก-ขะ-เม่น, ขะ-หมัก-ขะ-เม่น
ขัดสมาธิ อ่านว่า ขัด-สะ-หมาด
เขมาโกรย อ่านว่า ขะ-เหมา-โกรย
เข้าสมาธิ อ่านว่า เข้า-สะ-มา-ทิ
โขยกเขยก อ่านว่า ขะ-โหยก-ขะ-เหยกคณนา อ่านว่า คะ-นะ-นา, คัน-นะ-นา, คน-นะ-นา
คณบดี อ่านว่า คะ-นะ-บอ-ดี
คณิตศาสตร์ อ่านว่า คะ-นิด-ตะ-สาด
คนธรรพ์ อ่านว่า คน-ทัน
คนธรรพศาสตร์ อ่านว่า คน-ทับ-พะ-สาด
คมนาการ อ่านว่า คะ-มะ-นา-กาน, คม-มะ-นา-กาน
คมนาคม อ่านว่า คะ-มะ-นา-คม, คม-มะ-นา-คม
ครรภธาตุ อ่านว่า คับ-พะ-ทาด
ครหา อ่านว่า คะ-ระ-หา, คอ-ระ-หา
คริสตกาล อ่านว่า คริด-ตะ-กาน
คริสต์ศตวรรษ อ่านว่า คริด-สะ-ตะ-วัด
คริสตัง อ่านว่า คริด-ตัง
ครีษมายัน อ่านว่า ครีด-สะ-มา-ยัน
ครุฑพ่าห์ อ่านว่า ครุด-พ่า
ครุภัณฑ์ อ่านว่า คะ-รุ-พัน
คหกรรมศาสตร์ อ่านว่า คะ-หะ-กำ-มะ-สาด
คุณค่า อ่านว่า คุน-นะ-ค่า, คุน-ค่า
คุณโทษ อ่านว่า คุน-โทด
คุณธรรม อ่านว่า คุน-นะ-ทำ
คุณประโยชน์ อ่านว่า คุน-นะ-ประ-โหยด, คุน-ประ-โหยด
คุณภาพ อ่านว่า คุน-นะ-พาบ
คุณลักษณะ อ่านว่า คุน-นะ-ลัก-สะ-หนะ
คุณวิเศษ อ่านว่า คุน-นะ-วิ-เสด
คุณวุฒิ อ่านว่า คุน-นะ-วุด-ทิ, คุน-นะ-วุด
คุณสมบัติ อ่านว่า คุน-นะ-สม-บัด, คุน-สม-บัดโฆษณา อ่านว่า โคด-สะ-นาจตุโลกบาล อ่านว่า จะ-ตุ-โลก-กะ-บาน
จรด อ่านว่า จะ-หรด
จรดพระนังคัล อ่านว่า จะ-หรด-พระ-นัง-คัน
จรรยา อ่านว่า จัน-ยา
จระเข้ อ่านว่า จอ-ระ-เข้
จลนศาสตร์ อ่านว่า จะ-ละ-นะ-สาด, จน-ละ-นะ-สาด
จักจั่น อ่านว่า จัก-กะ-จั่น
จั๊กจี้ อ่านว่า จั๊ก-กะ-จี้
จักรราศี อ่านว่า จัก-กระ-รา-สี
จักแหล่น อ่านว่า จัก-กะ-แหล่น
จัณฑาล อ่านว่า จัน-ทาน
จัตุสดมภ์ อ่านว่า จัด-ตุ-สุ-ดม
จันทรกานต์ อ่านว่า จัน-ทระ-กาน
จันทรคติ อ่านว่า จัน-ทระ-คติ
จันทรคราส อ่านว่า จัน-ทระ-คราด
จันทรุปราคา อ่านว่า จัน-ทรุ-ปะ-รา-คา, จัน-ทะ-รุบ-ปะ-รา-คา
จากพราก(ชื่อนก) อ่านว่า จาก-กะ-พราก

จิตกาธาน อ่านว่า จิด-ตะ-กา-ทาน
จิตนิยอม อ่านว่า จิด-ตะ-นิ-ยม
จิตบำบัด อ่านว่า จิด-ตะ-บำ-บัด, จิด-บำ-บัด
จิตแพทย์ อ่านว่า จิด-ตะ-แพด
จิตรกร อ่านว่า จิด-ตะ-กอน
จิตรกรรม อ่านว่า จิด-ตระ-กำ
จิตวิทยา อ่านว่า จิด-ตะ-วิด-ทะ-ยา
จิตวิสัย อ่านว่า จิด-ตะ-วิ-ไส
จิตเวช อ่านว่า จิด-ตะ-เวด
จุกชี อ่านว่า จุก-กะ-ชี
จุกผาม อ่านว่า จุก-กะ-ผาม
จุติ อ่านว่า จุ-ติ, จุด-ติ
จุนสี อ่านว่า จุน-นะ-สี
จุลกฐิน อ่านว่า จุน-ละ-กะ-ถิน
จุลศักราช อ่านว่า จุน-ละ-สัก-กะ-หราด
เจตคติ อ่านว่า เจ-ตะ-คะ-ติ
เจตภูต อ่านว่า เจด-ตะ-พูด
เจตสิก อ่านว่า เจ-ตะ-สิก, เจด-ตะ-สิก
เจรจา อ่านว่า เจน-ระ-จา
โจรกรรม อ่านว่า โจ-ระ-กำ, โจน-ระ-กำ
โจรสลัด อ่านว่า โจน-สะ-หลัดฉกษัตริย์ อ่านว่า ฉ้อ-กะ-สัด, ฉอ-กะ-สัด
ฉทานศาลา อ่านว่า ฉ้อ-ทาน-นะ-สา-ลา
ฉศก อ่านว่า ฉอ-สก
ฉัตรมงคล อ่านว่า ฉัด-ตระ-มง-คน
ฉิมพลี อ่านว่า ฉิม-พะ-ลี
เฉลิมพระชนมพรรษา อ่านว่า ฉะ-เหลิม-พระ-ชน-มะ-พัน-สาชนนี อ่านว่า ชน-นะ-นี
ชนมพรรษา อ่านว่า ชน-มะ-พัน-สา
ชนมายุ อ่านว่า ชน-นะ-มา-ยุ
ชลประทาน อ่านว่า ชน-ละ-ประ-ทาน, ชน-ประ-ทาน
ชักเย่อ อ่านว่า ชัก-กะ-เย่อ
ชันษา อ่านว่า ชัน-นะ-สา
ชัยเภรี อ่านว่า ไช-ยะ-เพ-รี
ชัยศรี อ่านว่า ไช-สี
ชาตินิยม อ่านว่า ชาด-นิ-ยม
ชาติพลี อ่านว่า ชาด-ติ-พะ-ลี, ชาด-พะ-ลี
ชาติพันธุ์ อ่านว่า ชาด-ติ-พัน
ชาติพันธุ์วรรณนา อ่านว่า ชาด-ติ-พัน-วัน-นะ-นา
ชาติภูมิ อ่านว่า ชาด-ติ-พูม
ชาติวุฒิ อ่านว่า ชาด-ติ-วุด-ทิ, ชาด-ติ-วุด
ชุกชี อ่านว่า ชุก-กะ-ชี
โชคลาภ อ่านว่า โชก-ลาบ, โชก-คะ-ลาบซอมซ่อ อ่านว่า ซอม-มะ-ซ่อญาณวิทยา อ่านว่า ยา-นะ-วิด-ทะ-ยา, ยาน-นะ-วิด-ทะ-นา
ญาณศาสตร์ อ่านว่า ยา-นะ-สาด, ยาน-นะ-สาด
ญาติวงศ์ อ่านว่า ยาด-ติ-วงฐานกรณ์ อ่านว่า ถาน-กอน
ฐานันดรศักดิ์ อ่านว่า ถา-นัน-ดอน-ระ-สัก, ถา-นัน-ดอน-สักด้วยประการฉะนี้ อ่านว่า ด้วย-ประ-กาน-ฉะ-นี้, ด้วย-ประ-กา-ระ-ฉะ-นี้ (เฉพาะในการแสดงธรรมเทศนา)
ดาษดา อ่านว่า ดาด-สะ-ดา
ดาษดื่น อ่านว่า ดาด-ดื่น
ดุลพินิจ อ่านว่า ดุล-ละ-พิ-นิจ
ดุลภาค อ่านว่า ดุน-ละ-พาก
ดุลยพินิจ อ่านว่า ดุน-ละ-ยะ-พิ-นิด, ดุน-ยะ-พิ-นิด
ดุลยภาพ อ่านว่า ดุน-ละ-ยะ-พาบ, ดุน-ยะ-พาบ
ดูกร อ่านว่า ดู-กะ-ระ, ดู-กอน
เดียรดาษ อ่านว่า เดีย-ระ-ดาดตกใจ อ่านว่า ตก-ไจ
ตนุ(ชื่อเต่า) อ่านว่า ตะ-หนุ
ตรัสรู้ อ่านว่า ตรัด-สะ-รู้
ตรีโกณมิติ อ่านว่า ตรี-โกน-มิ-ติ
ตัจวิทยา อ่านว่า ตัด-จะ-วิด-ทะ-ยา
ตุ๊กตา อ่านว่า ตุ๊ก-กะ-ตา
ไตรสรณคมน์ อ่านว่า ไตร-สะ-ระ-นะ-คม
ไตรสรณาคมน์ อ่านว่า ไตร-สะ-ระ-นา-คมถาวรวัตถุ อ่านว่า ถา-วอ-ระ-วัด-ถุ, ถา-วอน-วัด-ถุ
เถลิงถวัลยราชสมบัติ อ่านว่า ถะ-เหลิง-ถะ-หวัน-ละ-ยะ-ราด-ชะ-สม-บัด
แถง อ่านว่า ถะ-แหงทรมาทรกรรม อ่านว่า ทอ-ระ-มา-ทอ-ระ-กำ
ทระนง อ่านว่า ทอ-ระ-นง
ทรัพยสิทธิ อ่านว่า ซับ-พะ-ยะ-สิด
ทศนิยม อ่านว่า ทด-สะ-นิ-ยม
ทักทิน อ่านว่า ทัก-กะ-ทิน
ทัณฑกรรม อ่านว่า ทัน-ดะ-กำ
ทัณฑฆาต อ่านว่า ทัน-ทะ-คาด
ทัณฑนิคม อ่านว่า ทัน-ทะ-นิ-คม
ทัณฑสถาน อ่านว่า ทัน-ทะ-สะ-ถาน
ทานบดี อ่านว่า ทาน-นะ-บอ-ดี
ทานบารมี อ่านว่า ทาน-นะ-บา-ระ-มี
ทานมัย อ่านว่า ทาน-นะ-ไม
ทานศีล อ่านว่า ทาน-สีน
ทารุณกรรม อ่านว่า ทา-รุน-นะ-กำ
ทาสกรรมกร อ่านว่า ทาด-สะ-กำ-มะ-กอน
ทาสปัญญา อ่านว่า ทาด-สะ-ปัน-ยา
ทิฐิ อ่านว่า ทิด-ถิ
ทิวทัศน์ อ่านว่า ทิว-ทัด
ทิศานุทิศ อ่านว่า ทิ-สา-นุ-ทิด
ทุกขเวทนา อ่านว่า ทุก-ขะ-เว-ทะ-นา
ทุกรกิริยา อ่านว่า ทุก-กะ-ระ-กิ-ริ-ยา
ทุคติ อ่านว่า ทุก-คะ-ติ
ทุจริต อ่านว่า ทุด-จะ-หริด
ทุนทรัพย์ อ่านว่า ทุน-ซับ, ทุน-นะ-ซับ
ทุพภิกขภัย อ่านว่า ทุบ-พิก-ขะ-ไพ
ทุพโภชนาการ อ่านว่า ทุบ-โพ-ชะ-นา-กาน, ทุบ-โพด-ชะ-นา-กาน
ทุโภชนาการ อ่านว่า ทุ-โพ-ชะ-นา-กาน, ทุ-โพด-ชะ-นา-กาน
ทูลเกล้าฯ อ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม
เทวนาครี อ่านว่า เท-วะ-นา-คะ-รี
เทศนา อ่านว่า เท-สะ-นา(เฉพาะเมื่อนำหน้าศัพท์สมาส เช่น เทศนาวิธี),เทด-สะ-หนา
โทมนัส อ่านว่า โทม-มะ-นัด
โทรมนัส อ่านว่า โซม-มะ-นัด
โทษทัณฑ์ อ่านว่า โทด-ทัน
โทสจริต อ่านว่า โท-สะ-จะ-หริดธนบัตร อ่านว่า ทะ-นะ-บัด
ธรรมาสน์ อ่านว่า ทำ-มาด
ธารกำนัล อ่านว่า ทา-ระ-กำ-นันนครรัฐ อ่านว่า นะ-คอน-รัด
นนทรี อ่านว่า นน-ซี
นพปฎล อ่านว่า นบ-พะ-ปะ-ดน
นพศูล .อ่านว่า นบ-พะ-สูน
นรกภูมิ อ่านว่า นะ-รก-กะ-พูม
น้อมเกล้าฯ อ่านว่า น้อม-เกล้า-น้อม-กระ-หม่อม
นักษัตร .อ่านว่า นัก-สัด
นาคปัก อ่านว่า นาก-ปัก
นาฎกรรม อ่านว่า นาด-ตะ-กำ
นาฏดนตรี อ่านว่า นาด-ตะ-ดน-ตรี, นา-ตะ-ดน-ตรี
นาฏศิลป์ อ่านว่า นาด-ตะ-สิน
นามธรรม อ่านว่า .นาม-มะ-ทำ
นามสงเคราะห์ อ่านว่า นาม-มะ-สง-เคราะ
นามสมญา อ่านว่า นาม-สม-ยา
นาวิกโยธิน อ่านว่า นา-วิก-กะ-โย-ทิน
นิคหกรรม อ่านว่า นิก-คะ-หะ-กำ
นิคหิต อ่านว่า นิก-คะ-หิด
นิมมานรดี อ่านว่า นิม-มา-นะ-ระ-ดี, นิม-มา-นอ-ระ-ดี
นิรโทษกรรม อ่านว่า นิ-ระ-โทด-กำ
นิรัติศัย อ่านว่า นิ-รัด-ติ-ไส
นิโรธสมาบัติ. อ่านว่า นิ-โรด-ทะ-สะ-มา-บัด, นิ-โรด-สะ-มา-บัด
นิเวศวิทยา อ่านว่า นิ-เวด-วิ-ทะ-ยา
โนมพรรณ อ่านว่า โนม-พันบทมาลย์ อ่านว่า บด-ทะ-มาน
บรมบพิตร อ่านว่า บอ-รม-มะ-บอ-พิด, บอ-รม-บอ-พิด
บรมอัฐิ อ่านว่า บอ-รม-มะ-อัด-ถิ
บรรณรารักษศาสตร์ อ่านว่า บัน-นา-รัก-สะ-สาด, บัน-นา-รัก-สาด
บรรพกาล อ่านว่า บัน-พะ-กาน,บับ-พะ-กาน
บรรพชา อ่านว่า บัน-พะ-ชา, บับ-พะ-ชา
บรรพมูล อ่านว่า บับ-พะ-มูน
บรรยาย .อ่านว่า บัน-ยาย, บัน-ระ-ยาย
บรรลัยกัลป์ อ่านว่า บัน-ไล-กัน
บรรลัยจักร อ่านว่า บัน-ไล-ยะ-จัก
บรรษัท อ่านว่า บันสัด
บราลี อ่านว่า บะ-รา-ลี
บริเฉทกาล อ่านว่า บอ-ริ-เฉ-ทะ-กาน, บอ-ริ-เฉด-ทะ-กาน
บัณเฑาะว์ อ่านว่า บัน-เดาะ
บัตรพลี อ่านว่า บัด-พะ-ลี
บาทบงกช อ่านว่า บาด-ทะ-บง-กด, บาด-บง-กด
บาทบงสุ์ อ่านว่า บาด-ทะ-บง
บาทมูล อ่านว่า บาด-ทะ-มูน
บาทยุคล อ่านว่า บาด-ทะ-ยุ-คน, บาด-ยุ-คน
บาปกรรม อ่านว่า บาบ-กำ
บาปเคราะห์ อ่านว่า บาบ-ปะ-เคราะ
บำราบ อ่านว่า บำ-หราบ

บำราศ อ่านว่า บำ-ราด
บุคคลสิทธิ อ่านว่า บุก-คะ-ละ-สิด, บุก-คน-ละ-สิด
บุคลิกลักษณะ อ่านว่า บุก-คะ-ลิก-กะ-ลัก-สะ-หนะ, บุก-คะ-ลิก-ลัก-สะ-หนะ
บุญเขต อ่านว่า บุน-ยะ-เขด
บุญราศี อ่านว่า บุน-ยะ-รา-สี, บุน-รา-สี
บุณฑริก อ่านว่า บุน-ดะ-ริก, บุน-ทะ-ริก
บุรพทิศ อ่านว่า บุบ-พะ-ทิด, บุ-ระ-พะ-ทิด
บุรพบท อ่านว่า บุบ-พะ-บด, บุ-ระ-พะ-บด
บุริมพรรษา อ่านว่า บุ-ริม-มะ-พัน-สา, บุ-ริม-พัน-สา
บุริมสิทธิ อ่านว่า บุ-ริม-มะ-สิด
บุรุษโทษ(ชื่อของโทษ) อ่านว่า บุ-หรุด-สะ-โทด
บุรุษเพศ อ่านว่า บุ-หรุด-เพด
เบญกานี อ่านว่า เบ็น-ยะ-กา-นี
เบญจราชกุธภัณฑ์ อ่านว่า เบ็น-จะ-ราด-ชะ-กะ-กุด-ทะ-พัน, เบ็น-จะ-ราด-กะ-กุด-ทะ-พัน
โบกขรณี อ่านว่า โบก-ขะ-ระ-นี,โบก-ขอ-ระ-นี
โบราณกาล อ่านว่า โบ-ราน-นะ-กาน, โบ-ราน-กาน
โบราณคดี อ่านว่า โบ-ราน-นะ-คะ-ดี, โบ-ราน-คะ-ดี
โบราณวัตถุ อ่านว่า โบ-ราน-นะ-วัด-ถุ,โบ-ราน-วัดถุ
โบราณสถาน อ่านว่า โบ-ราน-นะ-สะ-ถาน, โบ-ราน-สะ-ถาน
อ้างอิงจาก หนังสือ อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ราชบัณฑิตยสถาน จัดพิมพ์ พ.ศ.2543


: ลิงเผือก - 10/11/2005 22:09

คุณเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2549

เว็บเพจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย ของห้องเรียนสีชมพู

จัดทำและนำเสนอโดย คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี


สมุดเยี่ยม