ภาพจาก http://www.skn.ac.th/skl/project/action/main.htm

จัดทำโดย อ.ภาทิพ ศรีสุทธิ์ http://www.st.ac.th/bhatips

กิจกรรมการเรียนรู้โดยสังเขป
1. นักเรียนสืบค้นประวัติตัวละครจากแหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ต นักเรียนไปตามลิงค์
ที่ทำให้หรือ จะใช้คำสืบค้นจาก www.google.co.th ก็ได้
กำเนิดตัวละคร   ภาพตัวละครลิง ยักษ์ มนุษย์ ภาพตัวละคร
เข้าเมืองรามเกียรติ์
สายสัมพันธ์ของตัวละครเมืองลงกา

ประวัติที่มาและกลอนตอนศึกไมยราพ   
คำศัพท์และความหมายตอนศึกไมยราพ
ศึกไมยราพ และ ไมยราพสะกดทัพ ฉบับร้อยแก้ว   


2. นักเรียนจับคู่ หรือกลุ่ม นำเสนอประวัติตัวละครในรูปแบบอิสระ คือบรรยาย
แสดงบทบาทสมมุติ จัดทำเกมหรืออื่น ๆ ตามแต่นักเรียนจะสร้างสรรค์
ตัวละครที่ศึกษาประกอบด้วย พระราม นางสีดา พระลักษมณ์ ทศกัณฑ์ นางมณโฑ
นางสวาหะ หนุมาน มัจฉานุ สุครีพ พาลี พิเภก
3. นักเรียนอ่านออกเสียงตอนศึกไมยราพพร้อมกัน รายบุคคล
สลับการตอบคำถามความรู้ ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์พฤติกรรมตัวละคร
คุณธรรมที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง
4.ทำแบบฝึกหัดจากกิจกรรมท้ายบท
5. ทบทวนความรู้จากแบบทบทวนด้านล่างนี้
6. ทดสอบจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

คิดก่อนคลิกนะจ๊ะ

๑. บทละครเรื่องรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ของใคร

๒. เนื้อเรื่องนำมาจากวรรณคดีของอินเดียเรื่องอะไร

๓. ทรงมีความมุ่งหมายในการพระราชนิพนธ์อย่างไร

๔. ไมยราพครองเมืองอะไร

๕. ไมยราพมีฤทธิ์อย่างไร

๖. กองทัพของพระรามมีการอยู่ยามรักษาพระรามกันอย่างไร

๗. เมื่อไมยราพได้ลักลอบเข้าไปใกล้กองทัพพระรามแล้ว ไมยราพทำอย่างไรต่อไป

๘. ไมยราพทราบเรื่องอะไรจากพลทหารของพระรามบ้าง

๙. เมื่อทราบเรื่องดังนั้นแล้วไมยราพทำอย่างไร

๑๐. มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อจากข้อ ๙

๑๑. เมื่อไมยราพสามารถเข้าไปใกล้พลับพลาของ
พระรามแล้ว ไมยราพทำอย่างไรต่อไป


๑๒. เมื่อไมยราพเข้าไปถึงปากหนุมานพร้อมทั้ง
ร่ายมนต์เป่ายาสะกดนิทราได้เกิดผลอย่างไร


๑๓. เมื่อไมยราพเข้าไปในปากของหนุมานถึง
พลับพลาที่ประทับของพระรามแล้ว ไมยราพพบใคร

๑๔. ไมยราพทำอย่างไร พระราม พระลักษณ์
และพิเภก จึงหลับไม่ได้สติ


๑๕. ตามความเห็นของไมยราพ พระราม พระลักษณ์ มีลักษณะอย่างไร

๑๖. เมื่อพบพระรามครั้งแรก ไมยราพมีความคิดเห็นอย่างไรต่อพระราม


๑๗. .ไมยราพพาพระรามไปอย่างไร และเอาไปไว้ที่ไหน

๑๘. ไมยราพสั่งให้คุมพระรามอย่างไร และตั้งใจจะทำอย่างไรกับพระราม

๑๙. นางพิรากวนคือใคร ถูกใช้ให้ไปทำอะไร

๒๐. ทำไมหนุมานจึงฟื้นขึ้นมาได้

๒๑. .เมื่อหนุมานฟื้นขึ้นมาแล้ว ได้จัดดำเนินการอย่างไรต่อไป

๒๒. ใครคลี่คลายสถานการณ์ คลี่คลายอย่างไร

๒๓. หนุมานไปเมืองบาดาลทางไหน

๒๔. ระหว่างเดินทางหนุมานพบด่านอะไรบ้าง และผ่านไปได้อย่างไร

๒๕. หนุมานได้ผลประโยชน์ใดจากมัจฉานุ

๒๖. เมื่อผ่านด่านสระบัวที่มัจฉานุดูแล หนุมานไปพบกับใคร มาทำอะไร 

๒๗. ทำไมนางพิรากวนจึงคิดช่วยเหลือหนุมานเข้าเมืองบาดาล


๒๘. หนุมานผ่านประตูเมืองบาดาลไปได้อย่างไร

๒๙. เกิดเหตุใดขึ้นที่ประตูเมื่อนางพิรากวนผ่าน

๓๐.เมื่อเข้าประตูไปแล้วหนุมานทำอย่างไรต่อไป

๓๑.เมื่อหนุมานนำพระรามไปฝากแล้วทำอย่างไรต่อไป

๓๒. หนุมานโอ้อวดว่าเขาเป็นอะไร ไมยราพเป็นอะไร

๓๓. ไมยราพเปรียบตัวเองเป็นอะไร หนุมานเป็นอะไร

๓๔.ในการต่อสู้ไมยราพได้ใช้อาวุธ อะไรบ้าง

๓๕.การรบขั้นสุดท้ายผลเป็นอย่างไร

๓๖. ต่างตนต่างเห็นเป็นจริง ทุกสิ่งมิได้กังขา
แต่เหลียวดูกันไปมา ไม่ตอบวาจาเทวี คำว่า เทวี หมายถึงใคร

๓๗. เหม่เหม่ดูดู๋กระบี่ศรี มุสาพาทีก็เป็นได้
ถ้อยคำหยาบช้าไม่เกรงใจ ใครจักเชื่อฟังวานร ใครกล่าว

๓๘. ให้ประหวั่นครั่นคร้ามขามฤทธิ์ ร้อนจิตดั่งหนึ่งเพลิงไหม้
แล้วรื้อมานะหักใจ กูจะเกรงมันไยอ้ายสาธารณ์
กล่าวถึงพฤติกรรมของใคร

๓๙.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า มีตำแหน่งใดบ้าง

๔๐. ผลงานในสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีเรื่องใดบ้าง


๔๑. บัดนั้น เมื่อนั้นใช้ต่างกันอย่างไร


๔๒. รามเกียรติ์นำเข้าแสดงมหรสพในไทยตั้งแต่สมัยใด


๔๓. รามเกียรติ์มีหลายฉบับ ฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดคือฉบับใด


๔๔. ใครเตือนไมยราพว่าพระรามมีฤทธิ์มาก

๔๕.ขอให้หนุมานชาญฉกรรจ์ ตามพระองค์ทรงธรรม์ไปบาดาล)ใครพูด

๔๖. เหตุใดวานรน้อยนี้จึงล้างชีวีไม่บรรลัย (วานรน้อย) หมายถึงใคร


๔๗. เหตุผลใดที่ทำให้ พิรากวนช่วยเหลือหนุมาน

๔๘. ไตรดาล (ไตรโลก)หมายถึง

๔๙. เหตุใดร่างกายของหนุมานจึงไม่ฉีกขาด

๕๐. ไมยราพมีคุณธรรมใดชัดเจนที่สุด

๕๑. หนุมานนำพระรามไปไว้ที่ไหน

๕๒. ขณะที่หนุมานจะฆ่าไมยราพเขานิมิตกายอย่างไร

๕๓.อารมณ์ไม่เป็นสมประดี ขุนกระบี่ก็รีบไปพลับพลา หมายถึงใคร

๕๔. "จับได้แมลงภุมรา ก็เอาขึ้นมาชูไว้ เหวยเหวยไมยราพยักษี นี่หัวใจมึงฤามิใช่)
ผู้พูดพูดด้วยความรู้สึกอย่างไร

๕๕. นางพิรากวนเกี่ยวข้องอะไรกับไมยราพ

๕๖. ข้อความต่อไปนี้เป็นพฤติกรรม หรือคำพูดของใคร
"ฟังวายุบุตรก็ปรีดา จึ่งร้องบอกมาทันที ซึ่งว่าฆ่ามันไม่ตาย เพราะด้วยอุบายยักษี

๕๗. ข้อความต่อไปนี้เป็นพฤติกรรม หรือคำพูดของใคร
แสนวิโยคโศกเศร้าโศก อสุราค่อยได้สมประดี
จึ่งน้อมเศรียรถวายอภิวาท ทูกพระนุชนาถเรืองศรี

๕๘. มัจฉานุเป็นลูกของใครกับใคร

๕๙. ศัพท์คำใดบ้างที่มีความหมายว่า ตาย

๖๐. ไมยราพมีคุณธรรมใดเด่นชัดที่สุด

๖๑. คำไวพจน์ที่หมายถึงลิง มีคำใดบ้าง

๖๒. คำไวพจน์ที่หมายถึงยักษ์มีคำใดบ้าง

๖๓. คำไวพจน์ที่หมายถึงพระราม มีคำใดบ้าง

๖๔. พระทรงสุบรรณ (ผู้มีครุฑเป็นพาหนะ) พระหริรักษ์จักรแก้ว (วงศืแห่งพระนารายณ์ผุ้มีจักรแก้วเป็นอาวุธ)
พระจอมมงกุฏเกศ (ผู้ประดับศีรษะด้วยมงกุฏ) พระอวตาร (ผู้แบ่งภาคลงมาเกิด) หมายถึงใคร

๖๕.พารา ธานี บุรี นคร นครา หมายถึงสิ่งใด

๖๖. .คำไวพจน์ที่หมายถึงไพร่พลได้แก่คำใดบ้าง

๖๗. ศิโรเพฐน์หมายถึงสิ่งใด

๖๘. หัสนัยน์รังสรรค์หมายถึงผู้ใด

๖๙. โตมร คทาวุธ หมายถึงสิ่งใด

๗๐. ตัวมึงดั่งหนึ่งมฤคี มฤคีหมายถึงสิ่งใด

๗๑. อโนทัย และทินกร หมายถึงสิ่งใด

๗๒. กุณฑล หมายถึงสิ่งใด

๗๓. คำใดบ้างที่หมายถึงป่า

จากใจผู้ทำ
เว็บไซร้นี้เป็นเว็บหนึ่งของห้องเรียนสีชมพู จัดทำขึ้นเพื่อ
ให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้
และไม่ได้หวังผลตอบแทนใด ๆ จากผู้ที่ใฝ่รู้ ที่ดั้นด้นสืบค้นเข้ามา หากเว็บนี้มีประโยชน์ต่อ ผู้พบเห็นฝาก ข้อความคิดเห็น
เสนอแนะได้ที่ สมุดเยี่ยม (Guest book)

 
เว็บเพจนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก http://www.thaifolk.com

 

จัดทำและนำเสนอโดย คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี


สมุดเยี่ยม

คุณเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่ ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2547