นำเสนอผลงานนักเรียนโครงการภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จากการเรียนรู้เรื่องกาพย์พระไชยสุริยาโดยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
การใช้ ICT สืบทอดภูมิปัญญา รู้คุณค่าสมุนไพรไทย ดอกไม้ นกและทะเลไทยในปีการศึกษา 2546
โดย อ.ภาทิพ ศรีสุทธิ์

ช่วยกันเขียนเวียนกันโหวต กระดานสีชมพู การแต่งกาพย์สุรางคนางค์ ผลงานปี 45 ไม้งามนามเด่น คุยกับครูภาทิพ 


เทคโนโลยีสืบทอดภูมิปัญญา : รู้คุณค่าความเป็นไทย

สมุนไพรมากค่า...........คือภูมิปัญญา.....ของเราชาวไทย
เชิญพวกหนูหนู........เรียนรู้ใส่ใจ.....ค้นคว้าสมุนไพร......หนึ่งชนิดนำ
เขียนกาพย์สุรางค์........เพื่อเป็นตัวอย่าง........เลือกสรรถ้อยคำ
ถูกต้องสัมผัส.........เร่งรัดจัดทำ.......สมุนไพรค่าล้ำ.....จงจำใส่ใจ

: อ.ภาทิพ - 29/01/2004 08:53


ดอกกรรณิการ์......ชื่องามหนักหนา.....พันธุ์ดอกไม้ไทย
ลำต้นเป็นพุ่ม....กลิ่นชุ่มชื่นใจ....ลำต้นสูงใหญ่....กิ่งก้านสาขา
ออกดอกเป็นพวง....ยามเช้าโรยร่วง....สีขาวงามตา
แซมด้วยสีส้ม....สุขสมหนักหนา....เจ้ากรรณิการ์....พาเราชื่นใจ


: หัสมา จันทรัตนา ม.1/11A เลขที่24 - 10/02/2004 11:50


..........สมุนไพรไทย.....นามว่าตะไคร้.....คุณค่ามากมี.....
.....นำไปทำยา.....รักษาโรคดี.....หายไวเร็วรี่.....ได้ผลทันใด.....
..........ทั้งปรุงอาหาร.....ทุกอย่างน่าทาน.....อร่อยถูกใจ.....
.....ต้มยำทำแกง.....ทุกแห่งชอบใช้.....ดับกลิ่นคาวได้.....ทั่วไทยใช้กัน


: พุธิตา เพชรกลับ เลขที่ 14 ม.1/11 a - 10/02/2004 12:00


มะขามต้นใหญ่......กีนผลกินใบ......อย่างสุขอุรา........
พวกเราเก็บกัน......สุขสันต์หนักหนา......ทุกครั้งทุกครา......ไม่ว่าวันใด
.......ทั้งหวานทั้งเปรี้ยว.......สีแดงสีเขียว......กินแล้วสดใส......
ชาวบ้านชอบแกง......เปรี้ยวแรงถึงใจ......ไม่ว่าเป็นใคร......ติดใจมะขาม

: ด.ช.สุทธิรักษ์ ทองรัตน์ ม.1/11A เลขที่ 4 - 10/02/2004 12:07


่พวงครามสีม่วง.....ออกดอกเป็นพวง.....ห้อยช่องามตา
ตามง่ามของใบ.....ดูไปดีนา.....โอ้ดอกไม้หนา.....สีม่วงแกมขาว
.....โคนกลีบเชื่อมติด.....ดูไปน่าคิด.....ออกดอกหน้าหนาว
เมื่อแห้งทิ้งใบ.....ดอกไม้ร่วงกราว.....คนไทยคนลาว.....ชอบมาเก็บกัน


: เด็กหญิงภัฐชญา คุรุหงษา ม.๑/๑๑ A เลขที่ ๑๕ - 10/02/2004 12:15


.....ไม้กฤษณา.....แลดูงามตา.....เป็นพันธุ์ไม้ไทย
ลำต้นเปลาตรง.....รูปทรงก้านใบ.....สีเขียวสดใส.....ใช้แต่งบ้านเรือน
.....เหลืองนวลคือดอก.....เป็นจุกยามออก.....บอกความเป็นเพื่อน
ความแน่นหนายิ่ง.....เป็นสิ่งคอยเตือน....ความรักของเพื่อน....ที่มีต่อกัน


: กันย์กนก นุ่นสง เลขที่ 6 ม.1/11A - 10/02/2004 12:20


....โอ้ต้นปันหยี....ดอกขาวงามดี....เถาเกลี้ยงเป็นมัน
โคนของใบป้าน....ตรงก้านใบสั้น....ดอกตรงข้ามกัน....ดูแล้วงามตา
....ปลายดอกเป็นกลีบ....เรียงซ้อนจับจีบ....งดงามหนักหนา
ดอกบานเต็มที่....ดูมีชีวา....เราจึงนำมา....ตกแต่งงามดี


: เด็กหญิง ณัฐนิช พึงประเสริฐ ชั้น ม.1/11A เลขที่9 - 10/02/2004 13:18


....ไม้เถาเเข็งใหญ่...การเวกนั้นไง...งามตาไปหมด
ใบเป็นรูปรี...สีเขียวงามสด....ชอบขึ้นเลี้ยวลด...เห็นได้ทั่วไป
.....ออกดอกเป็นช่อ....โค้งแบนคล้ายขอ...กลีบดอกคล้ายไข่
ผลแก่สีเหลือง...รองเรืองสดใส....การเวกจำไว้...ช่างงามเสียจริง


: ด.ญ. รมิดา สินมา ม.1/11A เลขที่19 - 10/02/2004 13:19


...ตำลึงไม้เถา..พืชผักบ้านเรา...ขึ้นตามรั้วราว
เราต่างรู้ดี...ว่าสีดอกขาว...พวกคุณสาวสาว...ชอบใช้หลากหลาย
...ใบของตำลึง...เรานึกไม่ถึง...คุณค่ามากมาย
ถ้าได้มันมา...รักษาร่างกาย...อีกทั้งใช้ขาย...นี่คือตำลึง


: ชัยพิทักษ์ สมเกียรติกุล เลขที่ 1 ม.1/11A - 10/02/2004 13:22


.....โอ้ต้นกุ่มน้ำ.....ดอกเหลืองงามล้ำ.....สีม่วงเกสร
ช่างดูงามตา.....นานาภมร.....ไปมาจากจร.....ดมดอมชื่นใจ
.....เรือนยอดกระจาย.....พบได้มากมาย.....ตามริมน้ำไทย
ผลเป็นรูปกลม.....สุขสมหทัย.....ชื่อเสียงลือไกล.....ทั่วทั้งพารา


: ด.ญ.ปภังกร ธรรมนิจกุล ม.1/11A เลขที่ 11 - 10/02/2004 13:27


....ไม้เถาเเข็งใหญ่...การเวกนั้นไง...งามตาไปหมด
ใบเป็นรูปรี...มีสีเขียวสด....ชอบขึ้นเลี้ยวลด...เห็นได้ทั่วไป
.....ออกดอกเป็นช่อ....โค้งแบนคล้ายขอ...กลีบดอกคล้ายไข่
ผลแก่สีเหลือง...รองเรืองสดใส....การเวกจำไว้...ช่างงามเสียจริง


: ด.ญ. รมิดา สินมา ม.1/11A เลขที่19 - 10/02/2004 13:27


ว่านหางจระเข้.....มันถูกหักเห.....มาอยู่ที่ไทย
เป็นพืชล้มลุก.....สีสุกสดใส....วุ้นตามที่ใบ....มีค่าทางยา
โบราณแก้ปวด.....เราถูกแม่หวด.....เอาใบล่างมา
แก้แผลหายคืน.....เป็นผื่นก็ทา....ไม่ว่าทำยา.....สิ่งใดก็หาย


: ด.ญ.แก้มแก้ว โล่ห์อุลกะมณี เลขที่8 ม.1/11A(ปรับปรุงอีกครั้ง) - 10/02/2004 13:34


ทองพันชั่งนั้น......มีค่าอนันต์.....เบื่อเมาด้วยใบ
รากตำแช่เหล้า.....ทาเอาเกลื้อนไป......ผื่นคันนั้นไซร้.....รักษาได้ไว
อันทองพันชั่ง.....ดอกขาวสวยจัง......ใบเขียวสดใส
รูปใบเรียวยาว.....หนุ่มสาวถูกใจ....ประดับบ้านไว้.....งามตาจริงเชียว


: ด.ญ.ภัสสร ลีละสุนทเลิศ ม.1/11A เลขที่ 18 - 10/02/2004 13:35


ดอกเล็บมือนาง.....ส่วนที่ใบบาง......ชมพูเขียวใส
เป็นไม้ประดับ......กระชับต้นใบ.....สีเขียวไฉไล.....สลับชมพู
ดอกมีกลิ่นหอม.....เก็บใส่ชะลอม.....แม่หมอมาดู
ซื้อไปทำยา......นำมาให้ครู.....ใครใครก็รู้......แก้โรคพยาธิ


: ด.ญ.ภัทริยา สินธวาชีวะ เลขที่17ม.1/11A(ฉบับปรับปรุง) - 10/02/2004 13:36


มะพร้าวแดนใต้....มีอยู่ทั่วไป...เนื้อขาวสดใส....
ผู้คนชอบกิน...ทุกถิ่นมีไว้....เป็นสมุนไพร...ใช้ปรุงยาดี....
มีน้ำข้างใน....อร่อยชื่นใจ....ทุกครัวเรือนมี....
เด็กก็กินได้....ผู้ใหญ่กินดี....ทุกคนสุขขี....เพราะกายแข็งแรง

: วรจรัส ธนศิริรักษ์ เลขที่20 ชั้น ม1/11a - 10/02/2004 13:41


....ข้าวกล้องล้มลุก....ขึ้นรวมเป็นจุก....ลำต้นมีข้อ....
ใบแบนยาวเรียว....ใบเดี่ยวนะพ่อ....ออกดอกเป็นช่อ....รูปลักษณ์ข้าวกล้อง....
....มาถึงคุณค่า....บำรุงกายา....ช่วยให้ถ่ายคล่อง....
ปลูกได้ทั่วไป....ใครใครอยากจอง....อยากเป็นเจ้าของ....ข้าวกล้องของไทย....


: เด็กชายพิชญ ปานมี ชั้นม.1/11A เลขที่2 - 10/02/2004 13:46


..........สมุนไพรไทย.....คนมักชอบใช้.....นำมารักษา.....
.....โรคมีมากมาย.....หลากหลายคุณค่า.....นำมาทำยา.....แก้โรคภัยได้
..........ลักษณะนั้น.....สีเขียวเป็นมัน.....เธอฉันชอบใจ
.....เราชอบนำมา.....รักษาโรคภัย.....อยากให้รู้ไว้.....คือฟ้าทะลายโจร


: เด็กหญิงกิฎากานต์ พีระเลิศกิจ ชั้นม.1/11A เลขที่7 - 10/02/2004 14:04


....ผักไทยนามหนึ่ง....ชื่อว่าตำลึง....เป็นพืชไม้เถา
เด็กเด็กต่างชอบ....ขึ้นรอบไม้เสา....เถาแก่สีเทา....นงเยาว์ชอบใจ
....ใบตำลึงนี้....ประโยชน์มากมี....ทุกคนชอบใช้
พวกเรานำมา....ใช้ทาแผลไหม้...สมุนไพรไทย....นั่นคือตำลึง


: ด.ช. สุรวงศ์ หีตรัตน์ เลขที่ 5 ม.1/11A - 10/02/2004 14:10


...พุดตานดอกใหญ่...ดูแล้วสดใส...ดอกขาวลางลาง
ดมแล้วชื่นใจ...กลิ่นไม่จืดจาง...ดมไม่อยากวาง...เพราะกลิ่นของมัน
...ดอกแดงปนขาว...หนุ่มหนุ่มสาวสาว...นำมาแต่งกลอน
ออกดอกทุกครา...แบบลาแบบซ้อน...เพาะด้วยการตอน...สวยจริงหนักหนา[/center]

: ด.ญ.วิภาวี ตันตาปกุล เลขที่ 22 ม.1/11A - 10/02/2004 14:15


......ไม้พันธุ์พื้นเมือง.....คุณค่าลือเลื่อง.....ทางอัฟริกา
เป็นพืชล้มลุก.....มีทุกบ้านนา.....มาปรุงเป็นยา.....รักษาโรคภัย
.....มีวุ้นจากใบ.....สีสวยสดใส.....ดูแล้วชื่นใจ
พอกแผลด้วยเมือก.....และเลือกเอาใบ.....มาต้มจากไพร.....หายดีแน่นอน


: ด.ญ.ปรีญาลักษณ์ สาระคง ม.1/11A เลขที่ 12 - 10/02/2004 14:16


.......เล็บมือนางนี้......คุณค่ามากมี.......หลายหย่างมากมาย
ช่วยแก้โรคได้.......ไว้ใช้ขับถ่าย.......แก้ตานทรางหาย.......บรรเทาโรคภัย
.......ดอกเล็บมือนาง.......ชมพูกลีบกาง.......ชูช่อสดใส
มีกลิ่นหอมหวน........อบอวลคลุ้งไป.........ดมแล้วชื่นใจ........เจ้าเล็บมือนาง


: ด.ญ.พุทธาพร สุวรรณรักษ์ เลขที่ 13 ม.1/11a - 10/02/2004 14:18....โนราไม้เถา....กลิ่นหอมบางเบา....ได้กลิ่นแต่ไกล
ดอกชมพูเหลือง....ขาวเรืองสดใส....เขียวเข้มเป็นใบ....เคลื่อนไหวตามลม
....ผลิดอกออกช่อ....ผีเสื้อบินล้อ....เดือนธันวาคม
โนราออกผล....ลูกมนทรงกลม....น้ำตาลผสม....น่าชมจริงนา


: เด็กหญิงวรรณระวี มาศฉมาดล ม.1/11A เลขที่21 - 10/02/2004 14:21


ต้นกล้วยน้ำว้า........มองแล้วงามตา...........มีอยู่มากหลาย
ผลเหลืองน่ากิน...ทุกถิ่นเรียงราย.....คุณค่ามากมาย....ของดีเมืองไทย
ฝากปู่ฝากย่า.....ลุงป้าน้าอา.....พูนเพิ่มน้ำใจ
เป็นของดีไทย.....มอบให้ใครใคร.....กินแล้วภูมิใจ.....ของในถิ่นเรา


: ด.ช. มรรค สุวรรณรัตน์ ม. 1/11A เลขที่ 3 - 10/02/2004 14:26


.กระชายล้มลุก.....สีน้ำตาลสุก.......ลำต้นใต้ดิน
รสชาติเผ็ดร้อน.....สมรดับกลิ่น...ปรุงอาหารกิน......บำรุงกำลัง
ออกดอกเป็นช่อ....เป็นพุ่มเป็นกอ....เครื่องแกงโด่งดัง
น้ำยาขนม.....อารมณ์ดีดั่ง......สมุนไพรชาววัง......สดชื่นอุรา


: ด.ญ. ภัทรสุดา สุขขำ เลขที่16 ชั้น ม.1/11A - 10/02/2004 14:26


ตำลึงมากมาย......เป็นเถาเรียงราย.....ดอกขาวงามตา.....
ขึ้นได้ทั่วไป.....ใบไว้รักษา.....มากมายคุณค่า.....ใช้ทำอาหาร
แก้พิษกัดต่อย.....ตำลึงอร่อย....ช่วยได้เชี่ยวชาญ
ปวดแสบปวดร้อน.....ช่วนผ่อนอาการ.....กินอย่างสำราญ......เบิกบานอุรา

: ด.ญ.สุภาวัลย์ พุทธพงศ์ เลขที่ 23 ม.1/11A - 17/02/2004 13:13


หญ้าคาล้มลุก.....ขึ้นกันเป็นจุก.....อยู่ได้หลายปี
ดอกมีก้านยาว.....สีขาวเรียวรี.....ทุกคนควรมี.....มันคือหญ้าคา
มันเป็นวัชพืช......และมีรสจืด.....ใช้ทำเป็นยา
ขับปัสสาวะ......จะมีตามป่า.....หลากหลายนานา......ขอเชิญปลูกกัน


: ด.ช.จิรพันธ์ เฉ้งเหา เอ็ม 1 อีพี 4 - 17/02/2004 14:44


.....โนราน่าชม.....กลิ่นหอมชวนดม.....ใบตรงข้ามกัน
ดอกจะบานอยู่.....ได้ดูสามวัน.....ก็จะร่วงผลัน.....ไม่ทันได้ดี
.....เดือนธันวาคม.....ออกดอกน่าชม......มีตั้งหลายสี
สีเหลืองมะนาว.....สีขาวก็มี.....ชมพูก็ดี......ผู้คนชอบกัน: ด.ญ. ศวิตา รุจิญาณ เลขที่ 18 ม.1/12b - 17/02/2004 14:49


....ดอกเทียนบ้านไทย.....ประดับทั่วไป.....มีหลากหลายสี
ออก ดอกเป็นช่อ.....กลิ่นก็ยวนยี.....เป็นผลรูปรี.....มีทุกถิ่นไทย
....ใบของดอกเทียน........ผู้คนร่ำเรียน......ทำยาใช้ใบ
ขอบใบเป็นหยัก....ประจักษ์ทั่วไป...มองไปไหนไหน....ช่างสวยงามตา


: ด.ญ.ฐิติพร ญาณพันธุ์ เลขที่ 11ม. 1/12B - 17/02/2004 14:58


.....ดูผลทับทิม....ช่างดูน่าชิม....รสหวานอมเปรี้ยว
กินแล้วชื่นใจ....ถ้าใครชอบเคี้ยว....ฟันดีนักเชียว.....เพราะกินทับทิม


: ด.ช.กิตติคุณ แผ่นคำ EP4 - 17/02/2004 15:00


........กานพลูสีแดง รสเผ็ดร้อนแรง กลิ่นหอมน่าดม
ปลูกเมล็ดไว้ ได้ใช้ขับลม ใช้ดีไม่ขม ปลูกให้มากไว้
........ออกดอกเป็นช่อ มิได้เป็นกอ ลำต้นไม่ใหญ่
สีเขียวดูดี คือสีของใบ ขึ้น ณ ที่ใด ที่นั่นต้องร้อน


: ด.ญ. สุชญา เรืองศรี - 17/02/2004 15:03


เจ้าดอกลั่นทม สีขาวน่าดม กลิ่นหอมยวนใจ
ลำต้นกิ่งก้าน แตกฉานเป็นใบ ลำต้นโตใหญ่ อยู่ในนภา
ดอกรูปทรงกรวย ติดตามผมมวย ดูดีงามตา
ประดับบ้านช่อง ห้องหอนานา ประโยชน์มากค่า ลั่นทมของไทย


: ด.ญ.ชนกชนม์ อภิรักษ์เนติพงศ์ 10 ม.1/12B - 17/02/2004 15:03


กุหลาบสีขาว กิ่งก้านใบยาว ดอกมีกลิ่นหอม
เป็นไม้ของไทย ไว้ให้ดมดอก เก็บไว้ถนอม เพื่ออบอุ่นใจ
เมื่ออาทิตย์ส่อง สีขาวเรืองรอง ต่างคนต่างให้
กลีบดอกใบแบน มักแทนรักไว้ ทุกสิ่งสดใส เจ้ากุหลาบขาว


: ด.ญ.ภัทราเทพมงคล เลขที่ 15 ม1/12B - 17/02/2004 15:24


...ดอกลันทมเเดง...ดอกคล้ายผลเเฝด...กลิ่นหอมน่าดม
ลำต้นสูงใหญ่....เเตกใบลันทม....ออกดอกน่าชม....ดูแล้วผ่อนคลาย
....ใบเรียวรูปยาว...มีดอกแดงขาว...สีสันมากมาย
เห็นแล้วยวนใจ...แตกใบหลากหลาย...ดูเเล้วประปราย..นั้นดอกลันทม


: ด.ญ. เพชรรัตน์ แซ่ลิ้ง ม.1/12B เลขที่ 14 - 17/02/2004 15:54


.....ดอกกระทุ่มนา....ใบค่อนข้างหนา.....ดอกงามตามช่อ.....
ใบมีรอยแยก.....ห้าแฉกแปลกดี......ทุกที่ปลูกหา.....ดอกกระทุ่มนา


: กุลภัสสร์ 9 - 17/02/2004 16:26


ทานตะวันจ๋า................ช่างบานงามตา.....ใครคว้าเด็ดไป
สีเหลืองเรืองรอง.....เมื่อมองสุขใจ.....เมล็ดมากใน.....ใช้กินได้ดี
นำดอกรวมกัน..............แลดูดอกมัน..........ใบนั้นมากมี
ใส่ในแจกัน............ดูมันสวยดี.....ทานตะวันนี้.....ประโยชน์มากมาย


: ด.ญ.สุชัญญา วงศ์รอด ม.1/12ฺB เลขที่ 21 - 18/02/2004 13:59


เจ้าต้นน้อยหน่า.....ขึ้นงามหนักหนา.....ใบเรียวงามตา.....
ใช้ทาแก้เหา.....บรรเทากายา.....ทั้งต้นใช้ทา.....นี่คือน้อยหน่า


: พัลฎิดา 13 - 18/02/2004 15:22


.....โอ้เจ้าขี้เหล็ก.....ออกดอกช่อเล็ก.....นิยมทำแกง
มีรสชาติขม.....เมื่อดมกลิ่นแรง.....ราคาไม่แพง.....นิยมกินกัน
.....ให้สารอาหาร.....ให้หลับได้นาน.....มีหลากหลายพันธุ์
เมื่อยามกังวล.....ผู้คนกินมัน.....อร่อยทุกวัน.....นี่คือขี้เหล็ก


: ด.ญ. อรวรา สาสนัส เลขที่ 22 ม.1/12B - 18/02/2004 15:25


.....ดอกกระทุ่มนา....ใบค่อนข้างหนา.....ดอกงามตามช่อ.....
ใบมีรอยแยก.....ห้าแฉกแปลกดี......ทุกที่ปลูกหา.....ดอกกระทุ่มนา

: กุลภัสสร์ - 18/02/2004 15:31


เจ้าดอกแก้วขาว....ก้านใบเรียวยาว...กลิ่นหอมชื่นใจ
สะอาดหมดจด....สวยสดทุกใบ...ดอกขาวสวยใส....พาใจชื่นบาน
กลิ่นหอมเริงรื่น....พาใจชุ่มชื่น.....ดื่มด่ำสำราญ
กรองเป็นมาลัย....ถูกใจเยาวมาลย์....สดใสเนิ่นนาน....คือดอกแก้วเอย


: เด็กหญิงโสภิญา ลิกขะไชย ม.1/12A เลขที่23 - 19/02/2004 12:04


ต้นไม้แห้วหมู.....เป็นที่น่าดู.....มีหัวใต้ดิน
ดื่มแล้วสดชื่น.....ไม่ฝืนต้องกิน....มีอยู่ทุกถิ่น.....ให้คุณค่าหลาย
.อาจมีรสขม.....ทั้งชิมทั้งดม.....ดื่มแล้วไม่ตาย
แก้การจุกเสียด.....ไม่เครียดสบาย.....ดื่มแล้วจะหาย.....จากโรคทันที


: ด.ช.จิรกิตติ์ จงควินิต เลขที่ 2 ม.1/12A - 19/02/2004 12:09


ต้นเป็นไม้พุ่ม.....อยู่กันเป็นกลุ่ม.....ประโยชน์มากมาย
ดอกมีหลากสี.....กินดีมากมี.....ช่วยแก้โรคร้าย.....ใช้รับประทาน
ทับทิมหลายสี.....ประโยชน์มากมี.....เป็นยาสมาน
ต้องการกินเพื่อ....ช่วยเกื้ออาการ....มีรสเปรี้ยวหวาน.....เป็นพืชมงคล: เด็กหญิงภรณี ปัญญวัฒนกิจ - 19/02/2004 12:25


สมุนไพรไทย....นามว่าตะไคร้....กินได้ใช้ไว....
บ้านใครยุงมี....สิ่งนี้ฉีดได้....คนไหนเป็นไข้....อาการก็ดี
ลำต้นเหมือนหญ้า....ใบใหญ่หนัหนา....คนไหนไม่มี
จะซื้อจะหา....ต้องมาที่นี่....สุราษฏร์ธานี....ที่ท่านต้องการ


: เด็กชายสุไลมาน เล็กหีม ม1/12A เลขที่10 - 19/02/2004 12:31


ตะไคร้สีเขียว.....กลิ่นหอมมากเชียว.....นำไปทำยา
ไล่ยุงได้มาก.....คนยากชอบทา.....หรือไปเก็บมา.....ทำแกงก็ดี


: ด.ญ.ภัทราพร จิรพัฒนากร เลขที่ 19 ม.1/12a - 19/02/2004 12:31


โอ้กระทุ่มนา.....ใบค่อนข้างหนา.....ดอกงอกงามตา
ห้าแฉกแปลกดี.....ทุกที่ปลูกหา.....เจ้ากระทุ่มนา.....พันธุ์ดอกไม้ไทย


: ด.ญ.กุลภัสสร์ เข็มขาว เลขที่ ๙ ม.๑/๑๒B - 19/02/2004 13:17

มะพร้าวของไทย.....ลำต้นก้านใบ.....สูงใหญ่เทียมฟ้า
ทุกคนนำมา.....ทำยารักษา.....คุณย่าคุณตา.....บอกมาตอนเช้า
ทุกถิ่นทางใต้.....ใช้แก้โรคภัย.....คุณค่ามะพร้าว
น้ำมะพร้าวใส.....เนื้อในขาววาว.....ทานได้ทุกคราว.....มะพร้าวของไทย


: ด.ช.พงศกร คณาเอกวิชภรณ์ เลขที่ ๗ ม.๑/๑๒a - 19/02/2004 13:35


สมุนไพรดี.....ใบบัวบกนี้.....แก้โรคมากมาย
บำรุงสายตา.....ทำยาก็ง่าย.....ใช้แก้กระหาย.....สีเขียวน่าทาน
ชอบขึ้นที่ชื้น.....ขอบใบเป็นคลื่น.....ขึ้นที่บนลาน
ใบมีรสขม.....แต่ดมหอมนาน.....อยู่ใกล้ลำธาร.....คุณค่ามากมี


: ด.ญ.ภัทรพร สมศักดิ์ เลขที่18 ม.1/12A - 19/02/2004 13:40


กระวานผลกลม....ผู้คนนิยม....ปลูกใต้ไม้ใหญ่....
ผลนั้นเป็นลูก....หน่อปลูกออกได้....เรียวแหลมคือใบ....กลีบเหลืองนวลหุ้ม

: เด็กหญิงเพ็ญโสภา บุญกล่อม เลขที่ ๑๖ ม.๑/๑๒a - 19/02/2004 13:46


ต้นตำลึงนี้...ดอกใบสวยดี...ผลคล้ายแตงกวา
มีดอกสีขาว...ต้นยาวงามตา...คั้นเป็นยาทา...ผลสุกแดงสด
เป็นอาหารร้าน...ขึ้นตามรั้วบ้าน...ทำยาต้องบด
ใบมีรสหวาน...ต้มทานได้หมด...อาการข้อขด...ลดน้ำตาลได้


: ด.ช.ทัตธน สมเขาใหญ่ ชั้น ม.1/12A เลขที่ 5 - 19/02/2004 13:48


พูดถึงตำลึง.....คงจะนึกถึง.....แกงจืดแกงเลียง
ที่มีอยู่มาก.....มาจากระเบียง.....แล้วมาจัดเรียง.....จัดเสริฟน่าทาน
ผักตำลึงนี้.....ประโยชน์มากมี.....ทำเป็นอาหาร
แก้โรคไฟไหม้.....ทำให้อาการ.....มันไม่อยู่นาน.....นั้นคือตำลึง


: เด็กหญิงเนติภรณ์ สุทธิรักษ์ เลขที่ 13 ม.1/12A - 19/02/2004 13:50


หญ้าหนวดแมวเหมียว....ใบเยอะจริงเชียว....กินได้ทุกคน
ใบมีสีม่วง....เป็นพวงทุกต้น...ท ทหารอดทน....กินขับฉี่กัน
ต้นก็เตี้ยเตี้ย....น่าลิ้มรสเลีย....ดูสดทุกต้น
เกสรตัวผู้....แลดูลื่นมัน....เหมือนขนแมวฉัน....มันมีสีดำ


: เด็กชายกันตภัค หนูรินทร์ ชั้นมอ 1/12A เลขที่ 1 - 19/02/2004 13:52


กล้วยน้ำว้าเหลือง.....กลิ่นหอมสีเรือง.....ทั่วไปที่เห็น
.มีทั้งประโยชน์...ให้โทษไม่เป็น...กินช่วงลมเย็น...แสนอร่อยจริง
รวมทั้งเจ้าจ๋อ.....กินแล้วไม่พอ.....สมชื่อว่าลิง
บางคนชอบกิน...แบบสิ้นการปิ้ง...รสชาติหวานจริง...ซื้อได้ทุกวัน


: เด็กหญิงทิวากร ดำอ่อน ม.1/12A เลขที่ 11 - 19/02/2004 13:54


ตะไคร้สีเขียว.....กลิ่นหอมมากเชียว.....นำไปทำยา
ไล่ยุงได้มาก.....คนยากชอบทา.....หรือไปเก็บมา.....ทำแกงก็ดี


: ด.ญ.ภัทราพร จิรพัฒนากร เลขที่19 ม.1/12A - 19/02/2004 13:54


มังคุดสีสด...ช่างมากงามงด...ใบใหญ่เขียวหนา
ต้นมันสูงใหญ่...ใครใคร่อยากหา...เห็นแล้วงามตา...นามคือมังคุด
สีม่วงลูกกลม...ในลูกขาวสม...มีเนื่อหวานสุด
บ้างเปรี่ยวหวานสร่าง...สะสางหมดชุด..อร่อยตรงจุด...ต้องมังคุดไง


: : เด็กกหญิงลภัสรดา บุญศรีโรจน์ ม.1/12A เลขที่ 20 - 19/02/2004 13:54


นามการะเวก....ชื่อนี้เหมือนเสก....กลิ่นหอมสุดสม..
.นามเพราะเจาะจง....มันคงน่าชม....พวกผึ้งดอมดม....การะแวกไง
ต้นสูงใบงาม....ดอกเหลืองอร่าม....มองแล้วสุขใจ
.ลำต้นเขียวสด....เลี้ยวลดคดไซร้....ดอกมันแววใส....ทั้งต้นดอกงาม


: เด็กหญิงพิมพิกา โกประพัฒน์พงศ์ ม.1/12A เลขที่15 - 19/02/2004 13:55


.....เจ้าต้นน้อยหน่า.....อร่อยหนักหนา.....สรรพคุณล้นค่า
เป็นผลไม้ไทย.....จะใช้ทำยา.....หรือเอารักษา.....เส้นผมก็ได้
.....ระหว่างรักษา.....น้ำห้ามเข้าตา.....เดี๋ยวจะเจ็บไข้
เอ้าเร็วเข้ามา.....อย่าช้าเกินไป.....ไทยเารช่วยไทย.....กินน้อยหน่าเอย


: เด็กชายดนุพล สีกุมาร ม.1/12A เลขที่4 - 19/02/2004 13:57


ตะไคร่สีเขียว.....ถึงมีกอเดียว.....แต่มีคุณค่า
เป็นยาบรรเทา.....ขัดเบารักษา.....ใช้เป็นตัวยา.....แก้ให้คุณดี
ลดแน่นจุกเสียด.....ให้ท้องไม่เบียด.....กลิ่นหอมเต็มที่
กินวันสามแก้ว.....กินแล้วยิ้มดี.....สุขเกษมเปรมปรี.....เพราะมีตะไคร้


: ด.ช. วรวัจ สุวรรณโอภาส เลขที่ 9 ม1/12A - 19/02/2004 14:00


สรรพคุณมากมี.....อยู่ได้หลายปี.....ขึ้นได้ทุกวัน
ดอกมีก้านยาว.....สีขาวเป็นมัน.....มีอยู่เป็นพัน.....ตามป่าพงไพร
มันมีรสจืด.....ขึ้นเป็นวัชพืช.....ช่วยแก้ร้อนใน
แก้หิวน้ำได้.....ไปไหนสุขใจ.....ประโยชน์อยู่ใน.....ต้นหญ้าคาเอย


: เด็กชายพิพัฒน์ เอ้งฉ้วน เลขที่8 ชั้น ม.1/12A - 19/02/2004 14:02


ถั่วเหลืองมีให้.....โปรตีนนี้ไง.....ที่จะให้ไป
บำรุงร่างกาย...สบายทั้งใจ...ทั้งกายที่ได้...กินถั่วเหลืองไว
หน้าตาสดใส.....กินแล้วจะให้.....ความสบายใจ
ใช้เป็นอาหาร...สมานคนไข้...ถั่วเหลืองนี้ไง...คุณค่ามากมี: ด.ญ.บุษกร วงศ์วานิช ม.1/12 A เลขที่ 14 - 19/02/2004 14:05


ลูกยอสีเขียว....ใบก็สีเดียว....ดอกเล็กสีขาว
ลูกน่าดูชม....น่าชมหนักหนา....ดอกก็งามตา....ใบมันก็คม
เปลือกใช้ย้อมสี....ได้สีแดงดี....ดูแล้วสวยสม
เป็นยาก็ได้....เอาไว้ขับลม....เปลือกมีรสขม....นี่ไงลูกยอ


: ด.ญ.ธนาภา ควรผดุงศักดิ์ ม1/12A เลขที่12 - 19/02/2004 14:06


เจ้าหญ้าหนวดแมว....ปลูกได้หลายแนว....สีขาวอมม่วง
มีดอกเป็นช่อ....เป็นข้อหลายช่วง....รูปดอกเป็นพวง....ลำต้นสี่เหลียม
มีสรรพคุณ....ประโยชน์เกื้อหนุน....ใช้ได้เต็มเปี่ยม
ตากแดดต้องใบ....ผลได้ยอดเยี่ยม....ขัดเบาอ่องเอี่ยม....ร่างกายแข็งแรง


: เด็กหญิงสโรชา วงศ์วิชิต เลขที่ 22 ม.1/12A - 19/02/2004 14:08


ข้าวกล้องนาพันธุ์.....ทุกวัยกินกัน.....เป็นพืชล้มลุก
ใบเดียวเรียวยาว.....เหลืองขาวงามชุก.....ไม่ช้าก็สุก....ทุกถิ่นของไทย
กระเทาะเปลือกออก.....คือแกลบอยู่นอก.....ประโยชน์นั้นไฉน
รักษาเหน็บชา.....เป็นยาถ่ายได้.....มิมีข้าวไหน......ดีเท่าข้าวกล้อง


: ด.ญ.ศิวาพร เจริญรักษ์ ม.1/12A เลขที่ 21 - 19/02/2004 14:10


กุหลาบหอมหวล......ส่งกลิ่นยั่วยวน......ดอกสีผ่องใส
ตั้งต้นเป็นพุ่ม......ชะอุ่มชื่นใจ......ดอกมีสามใบ......ดูไปน่ามอง
ดอกกุหลาบขาว......กิ่งก้านใบยาว......น่าจับน่าจอง
กลิ่นหอมยวนยี......ดอกมีเจ้าของ......ทุกคนอยากมอง......เป็นเจ้าของมัน


: ด.ญ.สุผกา ธารารังสรรค์ เลขที่18 ม1/11B - 19/02/2004 16:14


ตะไคร้ใบเหง้า......เรามักนำเอา......เหง้ามาปรุงยา
ทุบต้มกับน้ำ......ทำตามตำรา......รีบดื่มเถิดหนา......หายจากโรคภัย
ยังมีอีกหนึ่ง......ของสุดคิดถึง......รสชาติถึงใจ
ต้มยำนานา......จงอย่าลืมใส่......ตะไคร้ลงไป......ให้ประโยชน์ครัน


: ด.ช.ณพล พฤกษ์ธรางกูร ม.1/12A เลขที่3 - 20/02/2004 09:54


บอเอ๋ยบอระเพ็ด....ยอดงามสะเด็ด....เป็นไม้เนื้ออ่อน
มีรสขมจัด....ระงับความร้อน....เราใช้ต้นตอน....มารับประทาน


: ด.ญ.มัญชรีกร ชัยศร ม.1/12b เลขที่ 16 - 20/02/2004 15:17


ทานตะวันจ๋า................ช่างบานงามตา.....ใครคว้าเด็ดไป
สีเหลืองเรืองรอง.....เมื่อมองสุขใจ.....เมล็ดมากใน.....ใช้กินได้ดี
นำทานตะวัน..............ดอกมารวมกัน..........ใบนั้นมากมี
ใส่ในแจกัน............ดูมันสวยดี.....ทานตะวันนี้.....ประโยชน์มากมาย


: ด.ญ.สุชัญญา วงศ์รอด ม1/12B เลขที่ 21 - 20/02/2004 15:34


โอ้เจ้าดาวเรือง ดูเป็นสีเหลือง คนเก็บมาใช้
ร้อยมาลัยกัน มีพันธุ์มากให้ ทั้งเล็กทั้งใหญ่ สีสันโดนตา
บ้างใช้ไหว้พระ บางคนมักจะ ช่วยกันรักษา
สร้างรายได้ให้ ขายได้ทันตา ต่างเร่งกันมา นิยมซื้อกัน


: ด.ญ พวงผกา เทพทอง ม.1/12B เลขที่ 12 - 20/02/2004 15:35


โอ้กล้วยน้ำว้า.....ใบกล้วยเรียกว่า.....ใบตองนั่นไง
ใช้ทำกระทง.....รูปทรงเล็กใหญ่.....ปลูกได้ทั่วไป.....เหนือใต้ก็มี


: ด.ญ.กุลภัสสร์ เข็มขาว เลขที่ ๙ ม.๑/๑๒B - 20/02/2004 15:36


ผลกลมลูกงาม... ทับทิมเป็นนาม... มีใบร่างเรียว...
เนื้อมีรสหวาน... ถ้าทานเเบบเปรี้ยว... ก็น่ากินเชียว... น่ะลูกทับทิม..
เปลือกมีรสฝาด.......ประโยชน์ไม่ขาด...... ได้เเบบเต็มอิ่ม..
รากเป็นยาถ่าย... ใช้ได้ทุกคน... ต้องลองมาจิ้ม... ลิ้มลองทับทิม..


: ด.ญ.กมลชนก ทวีสุข ม.1/12B เลขที่ 8 - 20/02/2004 15:36

กาพย์สุรางคนางค์ :อนุรักษ์นกไทย
.

นกกระสาใหญ่........มันช่างชอบใจ.....ยามที่คนมอง
มีลำคอยาว.....สีขาวน่าจอง.......คนชอบลิ้มลอง.....มันไม่ดีเอย


: ด.ช.แชมป์ ราชรักษ์ EP 4 - 17/02/2004 14:02


นกกระตั้วดำ.....ตัวมันสีคล้ำ.....เหมือนกันทั้งหมู่
ตัวมีสองฟุต.....ปากกุดหัวฟู.....ขนสีสวยหรู.....น่าครอบครองเอย: อโนชา วรกุล ม1/12B - 17/02/2004 14:15


นกแก้วน่ารัก...สีสวยยื่งนัก...แพรวพรับจับตา
สีเขียวเหลืองแดง...ฟ้าแรงหนักหนา...โอ้มันสะดุดตา...สีสวยเหลือเกิน
ทำรังในโพรง...ไม่อยู่เป็นโขลง...อาศัยกันเพลิน
ตั้งสามสิบปี...บางทีก็เกิน...สี่สิบยังเกิน...หกสิบยังลอง
มันวางไข่กัน...ขยันขันแข็ง...หนึ่งถึงสิบฟอง
สิบแปดสามสิบวัน...แปรผันลำพอง...จะออกซักฟอง...ต้องดูแลกัน


: ด.ช.นวิน พงศ์มานะวุฒิ เลขที่3 ม.1/11B - 19/02/2004 15:02


.กะรางหัวขวาน.....เหลืองอมน้ำตาล.....เห็นพาสุขใจ
ปากกลมเรียวยาว.....สกาวสุขใส.....หางยาวหงอนใหญ่.....บินไปเป็นฝูง
ส่ายหัวมาไป.....แทะตามโพรงไม่.....หาไปบนยูง
ซอกไม้เป็นรัง.....อยู่ฝั่งที่สูง.....พากันจับจูง.....สู้ฟ้าแดนไกล


: ศุภโชค ไชยนาเคนทร์ ม.1/11B - 19/02/2004 15:47


เจ้านกตัวจิ๊ด.....มีปากเล็กนิด.....ยาวปลายเเหลมตรง
ชอบกระดิกหาง.....ไปข้างขึ้นลง.....ถ้ามองตรงตรง.....น่ารักน่าตี
มันอยู่เป็นคู่.....ผสมกันน่าดู.....วางไข่เป็นที่
สามถึงห้าฟอง.....ลองมองมันที.....ต้องมองให้ดี.....ว่าคืออะไร


: ด.ญ.ธันย์ชนก ฑูรย์ภานุประพันธ์ เลขที่12 ห้องม.1/11B - 19/02/2004 16:28


นกกระสาขาว......ปากมันยาวยาว......และมีสีแดง
ปีกขาวแซมดำ......ลำตัวดูแห้ง.....และดูแข็งแรง.....มันคือกระสาขาวเอย


: ด.ช.ณัฐพล ประสิทธิ์ศุภผล Ep 4 - 17/02/2004 15:10


นกกางเขนบ้าน.....ขาวดำสวยหวาน.....มักอยู่เป็นกลุ่ม
สิบห้าวันบิน.....หากินตามพุ่ม.....ช่วยกันควบคุม.....แมลงที่บิน
เสียงแจ้วไพเราะ.....ช่างเพราะหนักหนา.....รักรังหวงถิ่น
เขนบ้านเขนดง.....บินลงบนดิน.....อยู่เป็นอาจิน.....ในถิ่นของมัน


: เอกพล ปานกลัด เลขที่6 ม.1/11B - 19/02/2004 16:00


เจ้านกกาน้อย......มันบินต้อยต้อย......ไปหาอาหาร
มันตัวเล็กเล็ก......เหมือนเด็กกันดาร......มันน่าสงสาร......แสนเวทนา
ตัวมันสีดำ......มองแล้วน่าขำ......ช่างดูงามตา
ตัวมันสดใส......อยู่ในดงป่า......มองดูนกกา......น่ารักเสียจริง


: ด.ญ.กะรัตเพชร คงรอด 1/11B เลขที่ 8 - 19/02/2004 16:09

กาพย์สุรางคนางค์ 28 : งามดอกไม้ไทย

คิ้วนางไม้ดอก...เชิญชวนให้บอก...ว่าเป็นไม้หอม
ปลายกลมดอกขาว... ฝักยาวไม่ง้อม ...ผึ้งน้อยบินตอม...ไปตามสายลม
ขนสีน้ำตาล...เวลาดอกบาน...เดือนสิงหาคม
เป็นรูปไข่เบี้ยว...ใบเขียวน่าชม..ดอกขาวชวนดม...ชื่นใจจริงเอย


: ด.ญ.เกวลิน อินทชาติ เลขที่ 9 ห้อง ม1/11b - 19/02/2004 15:20ไม้เถาโนรา...ออกช่องามตา...สีขาวชมพู
ใบคู่สีเข้ม...ดอกเต็มงามหรู...เกสรร่วงพรู....สามวันผ่านไป
ดอกออกสีเหลือง...กลิ่นไม่ขุ่นเคือง...กลิ่นหอมยั่วยวน
ประเภทใบเดี่ยว...วีเขียวเห็นไกล..ออกดอกทุกใบ...ช่างสดใสจริง


: รังสิยา เทพนวล เลขที่ 16 ม.1/11b - 19/02/2004 15:52


เจ้าดอกปันหยี...ออกดอกมากมี...โคนป้อมใบเขียว
ชูก้านหน้าหนาว...สีขาวใบเรียว...ม้วนเถาเป็นเกลียว...กลิ่นหอมน่าดม
ออกดอกเป็นช่อ...ยามดอกบานพอ...เรียงซ้อนสวยสม
ปักชำหรือตอน...เลื้อยนอนน่าชม...กลิ่นหอมยามลม...พัดโบกโบยมา


: ด.ญ.สโรธร ไพฑูรย์ - 19/02/2004 15:53


เจ้าดอกลำดวน....มีสีเหลืองนวล...ดูงามน่าชม
ลำต้นมีราก....อยากเด็ดมาดม....คงจะสุขสม....เบิกบานหัวใจ
ยามส่งกลิ่นหอม....เหล่าแมลงตอม....ดูน่าหลงไหล
มองแล้วมีสุข....ทุกข์นั้นหมดไป....ดูงามไฉไล....นี่ไงลำดวน


: ด.ญ.โสรดา ศรีสายสุข ม1/11B - 19/02/2004 15:53


อันชื่อดอกไม้ไฟ.....โยธกาเลื้อยไง.....ชื่อเพราะเสียจริง
ไม้เถาขนาดใหญ่......ให้ใครนั่งพิง.....หรือว่าแอบอิง......คงจะมิได้
ก้านยาวสามเซ็นติ....สีส้มยังเห็น.....สวยเป็นไฉน
โคนรูปหัวใจ..รูปไข่หรือไร..ยาวหนึ่งเซ็นติไง..เห็นไหมว่าดี


: Sayuki<รมิตา สินมา ชั้น ม.1/11B เลขที่ 15 - 19/02/2004 15:59


พุ่มกรรณนิการ์...ชูช่องามตา...นำเราสุขใจ
ออกดอกสีขาว...กิ่งยาวสูงใหญ่...ใบทรงรูปไข่...ขอบใบเรียบเรียว
กลิ่นหอมกลางคืน...ดมดูหวานชื่น...คนชอบนักเชียว
ตอนเช้าโรยรา...ลงมาก็เหี่ยว...อย่าไปเก็บเกี่ยว..เจ้ากรรณิการ์


: ด.ญ.อวิกา นุ่มนวล ม.1/11B เลขที่ 21 - 19/02/2004 15:59กระดังงาสงขลา...กลิ่นหอมหนักหนา...ออกดอกทั้งปี
กลีบดอกเหลืองทอง...น่ามองยินดี...ฐานรองดอกมี...สีเขียวคมคาย
สูงราวสองเมตร...ทำรั่วกั้นเขต...กลีบแหลมตรงปลาย
สีน้ำตาลแต้ม...ดอกแย้มกรีดกราย...สีเหลืองเรียงราย...เปรียบดั่งทองทา


: ด.ญ. ณัฐกานต์ ขำแก้ว - 19/02/2004 16:09


โยธกาเลื้อย....ใช้มือเกาะเรื่อย....ออกช่องามตา
อีกนามเถาไฟ...รังไข่ขนหนา..สีส้มแดงมา....มองเห็นเเต่ไกล
ดอกตูมกลมมน...กิ่งอ่อนมีขน...สันฐานคล้ายไข่
โคนใบหัวใจ...ปลายใบเว้าใหญ่....แฉกแลมปลายใบ....เถาไปนั่นเอง


: ด.ช.กีรติ โชคณาพิทักษ์ เลขที่ 1 ม.1/11ฺB - 19/02/2004 16:10


กุหลาบสีแดง.....มีกลิ่นหอมแรง.....เบิกบานฤทัย
วันแห่งความรัก....ชอบนักเพื่อนให้...ผู้หญิงสุขใจ...ผู้ชายเริงรื่น
เป็นไม้พุ่มตั้ง.....เราชอบมานั่ง.....ทั้งหลับและตื่น
กุหลาบหอมหวล.....กลิ่นชวนสดชื่น.....ทั้งวันทั้งคืน....พาชื่นสุขใจ


: ด.ญ.อลิศา ฤทธาภัย เลขที่ 20 ม. 1/11B - 19/02/2004 16:23


ดอกกระดุมทอง....ออกดอกน่ามอง....ชื่อทองแพรวพราว
สัณฐานใบกว้าง....รูปร่างเรียวยาว....มีครีบวับวาว....สวยงามน่าดม
ใบประดับมี....ขนเรียงกันถี่....สีเขียวน่าชม
ง่ามใบด้านนอก....ออกดอกสุขสม....สัณฐานคำขม....สามเหลี่ยมยอดแบน


: ด.ญ.อังค์วรา สารลึก เลขที่ 22 ม.1/11B - 19/02/2004 16:24


ดอกแก้วเจ้าจอม.....ผึ้งน้อยดมตอม.....กลิ่นหอมชวนชม
มีดอกสีฟ้า.....อันน่าชวนชม.....เดือนตุลาคม.....นั้นแหละดอกบาน
แก้วเจ้าจอมนี้.....ทุกดอกล้วนมี.....สีสันงามตา
เกสรสีเหลือง.....รองเรืองเป็นสง่า.....แก้วเจ้าจอมจ๋า.....งดงามเสียจริง


: ด.ญ.ธิดาทิพ ทิพย์พิมล เลขที่ 13 ชั้น ม.1/11B - 19/02/2004 16:28กาพย์สุรางคนางค์28 : รักษ์ทะเลไทย

เกาะตะรุเตา....มากมายไม้เถา....ทุกคนต้องการ
จะไปเยี่ยมชม....งามสมคำขาน....พาใจเบิกบาน....อากาศแสนดี
พืชพันธุ์สัตว์ป่า....ง่ายนักจักหา....ไม้ป่ามากมี
กุ้งหอยปูปลา....โลมาอินทรี....อีกปลาโนรี....ก็มีให้ดู
หมู่นกหลายพันธุ์....มากมายสีสัน....มันอยู่เป็นคู่
บ้างก็เป็นฝูง....ไม้สูงชอบอยู่....ทั้งเพศเมียผู้....ควรค่ารักษา
ไม้สูงโยงยาง....อีกทั้งโกงกาง....และกล้วยไม้ป่า
ดอกไม้แสนสวย....ร่ำรวยคุณค่า....พืชพันธุ์นานา...อยู่ในป่านี้


: ด.ช.ชินภัทร วนชุติกุล เลขที่ 2 ม. 1/11 B - 19/02/2004 15:50


ธารโบกขรณี....ธารน้ำป่ามี....ไหลลอดภูเขา
พืชพันธุ์ในป่า....เย็นตาไม่เบา....ตะเคียนตำเสา....ต้นใหญ่ให้ร่ม
สัตว์ป่าสัตว์น้ำ....มีทั้งขาวดำ....แสนน่าชื่นชม
นกเขาแสนสวย....สำรวยคารมณ์....สัตว์น้ำสุขสมต้องรักษาไว้


: ด.ช. วัชรพงษ์ วงศ์ประยูร เลขที่4 ม1/11B - 19/02/2004 16:03


แก่งกระจานนี้.... ควบคุมพื้นที่...จังหวัดหลากหลาย
ทั้งน้ำและดิน...อีกหินมากมาย...อากาศสบาย...น่าไปเรียนรู้
ในบางพื้นที่... ยังมีพรรณไม้... อนุรักษ์น่าอยู่
ยังเหลือช้างเผือก...สี่เชือกไว้ดู...มันน่าเปิดหู...ชวนใจไปเที่ยว


: ด.ญ. ณัฐภัค ชุติมาภรณ์ เลขที่ 11 ม.1/11B - 19/02/2004 16:29


ภูหินร่องกล้า... เป็นที่งามตา...ภูผามากมาย
มีลานเป็นหิน...มีดินประปราย... ลำธารหลายสาย... น้ำตกสวยงาม


: ด.ญพิมพิศา คุณวุฒิกร ม1/11B - 19/02/2004 16:37

สมุดเยี่ยม

คุณเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่ ตั้งแต่ 10 มีนาคม 2547