HOME
เรียนรู้ร้อยกรองอื่น ๆ
กระดานนำเสนอผลงาน


ตัวอย่างคำประพันธ์

สุรางคนางคนางค์ เจ็ดวรรคจักวาง ให้ถูกวิธี
วรรคหนึ่งสี่คำ จงจำให้ดี บทหนึ่งจึงมี ยี่สิบแปดคำ
หากแต่งต่อไป สัมผัสตรงไหน จงให้แม่นยำ
คำท้ายวรรคสาม ติดตามประจำ สัมผัสกับคำ ท้ายบทต้นแล

อ.ฐปนีย์ นาครทรรพ ประพันธ์

ตัวอย่างที่ ๒

กราบครูอาจารย์ ที่ได้สืบสาน ร้อยกรองของไทย
ศิษย์มาสานต่อ ขอกำลังใจ ICT สื่อใหม่ ได้สัมฤทธิ์ผล
เด็กเรียนเด็กรู้ เมื่อได้ฝึกดู แต่งได้บัดดล
เทคโนโลยี ที่ได้คิดค้น ขอเด็กทุกคน ตั้งใจใฝ่เรียน

อ.ภาทิพ ศรีสุทธิ์

ฉันทลักษณ์(ลักษณะข้อบังคับในการแต่ง)
คณะ
๑ บท มี ๗ วรรค วรรคละ ๔ คำ รวม หนึ่งบทมี ๒๘ คำ จึงเรียกว่ากาพย์
สุรางคนางค์ ๒๘
สัมผัส (หากยังไม่เข้าใจเรื่องคำสัมผัสคลิกวงเล็บนี้เพื่อเรียนรู้คำสัมผัส)
สังเกตสัมผัสระหว่างวรรคและระหว่างบทจากแผนผัง
ตัวอย่างการเสนอเนื้อหาในการแต่งกาพย์สุรางคนางค์ 28
ตัวอย่างการกล่าวนำ เชิญชวน ให้เห็นคุณค่า
  ขอเชิญเด็กไทย นึกถึงต้นไม้ ในด้านคุณค่า
ปลูกเพื่อประดับ ตกแต่งเคหา กันแสงสุริยา ด้วยเงาร่มเย็น
  ปลูกเพื่อใช้ไม้ ใช้ฟืนก็ได้ หุงต้มจำเป็น
เพื่อได้ไม้ขาย กั้นเขตให้เห็น ป้องกันลำเค็ญ ขโมยลักของ
  บ้างปลูกกันลม กันดินล่มจม ก็สมใจปอง
รากยึดเหนี่ยวดิน ถิ่นน้ำลำคลอง มิให้ลอยล่อง ตามน้ำเซาะพัง
       
ตัวอย่างการกล่าวถึงสรรพคุณทางยาของต้นไม้
  ใบไม้บางชนิด เป็นยาสัมฤทธิ์ แก้โรคได้แน่
อาจเป็นอาหาร ให้สารอย่างแท้ เลือกใช้เปลี่ยนแปร ให้ผลอนันต์
       
ตัวอย่างการนำข้อมูลรูปร่างลักษณะและสรรพคุณของสมุนไพรมาแต่งกาพย์สุรางคนางค
  ดองดึงไม้เถา
งดงามไม่เบา สีเขียวเหลืองแดง
คุณค่าทางยา รักษากายแกร่ง ต่างชาติแอบแฝง นำไปปรุงยา
  เลื้อยเลาะทุกถิ่น มีหัวใต้ดิน งอกงามตามป่า
ดอกมีหกกลีบ จับจีบงามตา มีสามแฉกหนา นามว่าดองดึง
      อ.ภาทิพ

กาพย์สุรางคนางค์บรรยายกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง โดยครูภาทิพ

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนน้องหนู วัดบ้านสมหวัง
เดินข้ามสะพาน ลนลานระวัง สนุกกันจัง เมื่อครั้งมาเรียน

ชมสวนน้ำตาล

เจ้าของกิจการ

เขาช่างพากเพียร
ป้ามิกลุงเอี่ยม เตรียมแขกเยี่ยมเยียน พวกเราขีดเขียน ด้วยความตั้งใจ

ชมต้นสาละ

ได้เห็นจะจะ

สาละวัดใหม่ฯ
ดอกสีชมพู สวยหรูกระไร ถ่ายรูปเร็วไว พี่น้องพร้อมเพรียง
  ชมเรือปูนปั้น ชาวช่างรังสรรค์ ล้วนมากชื่อเสียง
หัวเรือรูปยักษ์ ปกปักวัดเวียง เราต่างมองเมียง เรียบเรียงข้อมูล
  ชมโบสถ์สีส้ม งดงามน่าชม ด้วยงานช่างปูน
รูปแบบวัดมอญ สอนต่อมิสูญ จำหลักลายนูน หน้าต่างงามตา

เหนื่อยนักพักก่อน

ร่มไม้คลายร้อน

พักผ่อนกายา
ต่างทานข้าวห่อ อบต.ฝากมา อิ่มกันถ้วนหน้า ขอขอบพระคุณ
  ชมแพทย์แผนไทย เข้าเฝือกไม้ไผ่ พระผู้ใจบุญ
เก้าบาทบูชา รักษาเกื้อหนุน เพียงเพื่อเจือจุน คนผู้ยากไร้

ชมสวนสาธิต

ไร้ซึ่งสารพิษ

ทุกคนชื่นใจ

เจ้าของใจดี มีน้ำผลไม้ ต่างดื่มเร็วไว หมดกระหายพลัน
  ชมมักกะรีผล รูปร่างเหมือนคน รีบยลเฮลั่น
เหมือนหญิงเหมือนชาย คล้ายคนจริงนั่น ถกเถียงโจษจัน ได้มาอย่างไร
  โรงงานปั้นโอ่ง แสนสะอาดโล่ง เป็นโรงงานใหญ่
สุราษฎร์ดินทอง เจ้าของเอื้อให้ เพื่อเด็กน้อยใหญ่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลงมือรังสรรค์

แม้นยากเกินปั้น

เปลี่ยนใหม่นะหนู
ทำตามอย่างนี้ อย่างที่คุณครู สาธิตให้ดู เห็นไหมผลงาน
  ท้องร้องว่าหิว ต่างเดินตัวปลิว ลิ่วหาอาหาร
บ้านท่านผู้ใหญ่ น้ำใจเจือจาน แก่เราลูกหลาน มีเรี่ยวแรงเรียน
  ชมการกรีดยาง ที่เขาจัดวาง ในสวนโล่งเตียน
แล้วลองฝึกหัด ปฏิบัติพากเพียร เก็บข้อมูลเขียน เป็นประสบการณ์
  ขอขอบพระคุณ ผู้เกื้อการุณย์ แก่เหล่าลูกหลาน
รู้จักถิ่นตน ค้นคว้าสืบสาน ก่อเกิดผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

แผนการสอน วิจัยชั้นเรียน สมุนไพร ๑ สมุนไพร ๒ ดอกไม้ไทย นกไทย อุทยานแห่งชาติทางบก ทะเลไทย
ผลงานนักเรียนปี ๔๕ ห้อง ๑/๕ ห้อง ๑/๖ ห้อง ๑/ ๗ ผลงานนักเรียนโครงการภาษาอังกฤษปี๔๕
ผลงานนักเรียนปี ๔๖ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ ๓ ผลงานนักเรียนโครงการภาษาอังกฤษปี ๔๖ ช่วยกันเขียน

จัดทำและนำเสนอโดย คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี


สมุดเยี่ยม