มาเรียนรู้
กันเถอะ

 

ชื่อ เจษฎา รุนนก

ชื่อ เจนภพ ศรีพลับ

ชั้น ม.1 โรงเรียน วัดสมหวัง

เมื่อ วันที่ 7เราสองคน ได้มา ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแฟ้มเก็บข้อมูล การสืบค้นภาพและแหล่งเรียนรู้ http://www.google.com และ การsave ภาพและแหล่งเรียนรู้ลงแฟ้ม เรียนรู้การทำแบบทดสอบออนไลน์(5-10ข้อ)

 

 

 

โรงเรียนของฉันมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ที่น่าสนใจ ซึ่งท่านสามารถดูได้จากที่นี่

 

แหล่งเรียนรู้ที่ฉันรู้จัก

แหล่งภาพที่น่าสนใจ

google
หอมรดกไทย
พจนานุกรมออนไลน์
ดิคชันนารีออนไลน์
ห้องเรียนสีชมพู
ร้อยกลร้อยกรอง
รามเกียรติ์
ขุนช้างขุนแผน
สมุนไพร
แบบทดสอบออนไลน์
แฟ้มสะสมงานออนไลน์

 

 

ภาพanimations
ภาพดอกไม้ไทย
ภาพนกในประเทศไทย
ภาพทะเลในประเทศไทย
ภาพแหล่งท่องเที่ยวของไทย
คลังภาพโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

 

 

การทำแบบทดสอบออนไลน์
1. คลิกเข้าเว็บทดสอบออนไลน์
2. คลิกที่ปุ่มทำแบบทดสอบ
3. ใส่เลขประจำตัวนักเรียนของโรงเรียนสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นเลข 5หลัก
โดยอาจจะขอยืมเลขเพื่อน ๆ ที่เรียนในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
4. เลือกวิชาที่จะสอบ
5. อ่านดูว่าวิชาที่สอบมีทั้งหมดกี่ข้อ เลือกจำนวนข้อที่จะสอบ
6. อ่านคำถาม แล้วคลิกเลือกคำตอบ
7. คลิกปุ่มตรวจคำตอบ เพื่อดูคะแนนและดูเฉลย

ภาพที่ฉันประทับใจฉันนำมาจากการค้นหาจากgoogle สืบค้นด้วยคำว่า free animations

     

โรงเรียนของฉันตั้งอยู่ที่ ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

นักเรียนมีทั้งหมดประมาณ 670 อาจาร์ยทั้งหมด 23 คน นักการภานโรงมีทั้งหมด3คน

มีตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

คำขวันของโรงเรียนมีอยู่ว่า มีวินัย ฉลาด รอบรู้ สู้งาน

ื่