เกร็ดผู้ชนะสิบทิศ.....เล่าโดยลุงอ่ำ (นายชูชาติ วิเศรณี วิศวกรที่ปรึกษาอิสระ)
เนื้อหาของเรื่องผู้ชนะสิบทิศโดยย่อ..


ผู้ชนะสิบทิศ เป็นเรื่องราวชีวิตของชายผู้หนึ่ง ที่ชื่อ "จะเด็ด"

พ่อแม่ของจะเด็ด เป็นคนยากจน ยังชีพด้วยการปาดตาล (คือปีนขึ้นไปบนยอดสูงสุดของ
ต้นตาล เอามีดคมๆปาดที่งวงตาล แล้วเอากระบอกไม้ไผ่รองน้ำตาลสดลงมา เพื่อเอามา
ขายบ้าง มาเคี่ยวทำ น้ำตาลบ้าง)


แต่จะเด็ด เป็นผู้มีบุญญาธิการที่จะได้เป็นกษัตริย์ ได้ครองเศวตฉัตรของพุกามประเทศ
จึงวันหนึ่ง ขณะเมื่อยังเป็นทารก พ่อแม่ของจะเด็ดกำลังทำงาน ปีนต้นตาลคนละต้น
ก็มีงูใหญ่ตัวหนึ่งได้มาขด ล้อมรอบกายจะเด็ดที่กำลังนั่งเล่นอยู่ สองสามีภรรยาเห็นเหตุ
อัศจรรย์ดังนั้น จึงรีบนำเรื่องนี้ไปเล่า ให้พระราชาคณะรูปหนึ่งฟัง ราชาคณะรูปนั้นได้
จับยามผูกดวงชาตาเด็กทารกนั้นดู ก็รู้ว่าเด็กทารกนี้ เป็นผู้มีบุญ จะได้เป็นถึงมหาราช
จึงแนะนำให้พากันไปอาศัยอยู่กับภิกษุมังสินธู เจ้าอาวาสวัดกุโสดอ ในเมืองตองอู

ต่อมาบิดาของจะเด็ดเสียชีวิตลง และนางเลาชีผู้เป็นแม่ ได้มาเป็นแม่นมให้แก่ราชโอรส
และราชธิดา เมืองตองอู ทำให้จะเด็ดได้คลุกคลีกับบุคคลในวงศ์กษัตริย์ของเมืองตองอู
โดยเฉพาะ มังตรา ราช โอรสเมืองตองอู ผู้มีลิ้นดำ ซึ่งอ่อนเยาว์กว่า


จะเด็ดจงรักภักดีต่อมังตราเจ้านายเหนือหัวของตนเป็นอันมาก ได้เรียนวิชาการ รวมทั้ง
เพลงอาวุธ โดยเฉพาะเพลงทวนบนหลังม้า จากพระอาจารย์มังสินธู อดีตนักรบคู่บุญ
พระเจ้าเมงกะยินโย ผู้ตั้ง เมืองตองอู


นอกจากนี้จะเด็ดยังได้เรียนเพลงดาบจาก ตะคะญี นักรบเฒ่าชาวกะเหรี่ยงสหายรักของ
มังสินธู ซึ่ง มีอาชีพเป็นช่างตีดาบและเป็นครูดาบแห่งหมู่บ้านกะเหรี่ยง

และจากหมู่บ้านกะเหรี่ยงนี้เอง จะเด็ดก็ได้สหายร่วมเป็นร่วมตายสามคน คือ

จาเลงกาโบ.......ซึ่งต่อมา ได้เป็น นายกองคชโยธา (ทัพช้าง)
เนงบา.............ซึ่งต่อมา ได้เป็น นายกองปัตตานึก (ทัพเดินเท้า)
สีอ่อง..............ซึ่งต่อมา ได้เป็น นายกองอัศวานึก (ทัพม้า)


เมื่อพระเจ้าเมงกะยินโย (หรือพระเจ้าสิริชัยะสุระ) เสด็จสวรรคตลง มังตรา เยาวกษัตริย์
แห่งเมือง ตองอู กับจะเด็ดสหายร่วมน้ำนม ก็ได้พยายามแผ่อาณาเขตของเมืองตองอู
ไปจนทั่วลุ่มน้ำอิระวดี จนตีได้ เมืองแปร เมืองเมาะตะมะ เมืองหงสาวดี เมืองอังวะ
เมืองยะไข่ รวมกันเข้าเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกัน แล้วตั้งเมืองหลวงใหม่ขึ้นที่เมืองหงสาวดี
สถาปนาพระเจ้ามังตราขึ้นเป็นจักรพรรดิ์ ทรง พระนามว่า พระเจ้าตะเบงชะเวตี้


พระเจ้าตะเบงชะเวตี้ กับ บุเรงนอง (จะเด็ด) ซึ่งเป็นพี่เขย ได้กรีธาทัพ พร้อมไพร่พลโยธา
ช้าง ม้า จำนวนมากมาล้อมกรุงศรีอยุธยา จนเกิดเรื่องราวของความจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์และความ หวงแหนแผ่นดินถิ่นเกิดของคนไทย


.
...สมเด็จพระศรีสุริโยทัย....

ต่อมาเมื่อพระเจ้าลิ้นดำ ตะเบงชะเวตี้ สิ้นพระชนม์ลง จะเด็ดก็ปราบดาภิเษกขึ้นเป็น
มหากษัตริย์แทน ทรงนามว่าพระเจ้าบุเรงนอง

จะเด็ด....เป็นเด็กที่พ่อแม่ยากจนหาเช้ากินค่ำ เป็นเด็กไร้โอกาส
.............เป็นคนมุมานะ พากเพียรเรียนรู้วิชาการต่างๆจากอาจารย์โดยไม่ย่อท้อ
.............พยายามฝึกฝนวิชาการของตนเองอยู่เสมอ โดยไม่เกียจคร้าน
.............เป็นคนขยัน อดทน และเรียบร้อยจนทุกคนที่อยู่ใกล้อดไม่ได้ที่จะรัก
.............เป็นสุภาพบุรุษ ทั้งในที่ลับที่แจ้ง ไม่เห็นแก่ได้ แม้ว่าโอกาสจะเปิดให้
.............เป็นชายชาตรี มีอุปนิสัยเป็นคนสุภาพ ไม่เอาเปรียบอิสตรี ไม่ชิงสุกก่อนห่าม

จะเด็ด....เป็นผู้ที่ได้รับความสำเร็จในชีวิต ด้วยความประพฤติที่ดี และผลงานจากฝีมือ
ของเขาเอง...
....นับได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดี...ประวัติของเขาน่าเรียนรู้....

: ลุงอ่ำ - 17/01/2002 21:10


ส่วน ผู้ชนะสิบทิศ ตอนมังตราแตกทัพ.....

สาเหตุที่มังตราแห่งเมืองตองอู...จะต้องหมายตีเอาเมืองแปรให้ได้ และมหาเถรกุโสดอ
จะต้องส่งเจ้าหนุ่ม ที่ชื่อจะเด็ด ศิษย์รักของตนมาเป็นจารบุรุษที่เมืองแปรนั้น มันมี
เหตุพัวพันกันอยู่ถึงสองประการ.......

ประการแรก....

เมื่อพระเจ้าสิริชัยะสุระ กษัตริย์ผู้สถาปนาเมืองตองอู เสด็จสวรรคตลงนั้น มังตรา
หน่อเนื้อราชโอรสของ พระองค์ ก็ยังเยาว์นัก เสนาบดีและคนสำคัญๆในเมืองตองอู
ต่างก็เป็นทุกข์ แม้แต่ มหาเถรแห่งวัดกุโสดอ
คือมังสินธู อดีตนักรบเฒ่า ผู้วางอาวุธและเกราะห่มกาย หันมาหาร่มกาสาวพัตร์
คนเหล่านี้ต่างก็ระแวงและ
เกรงไปว่า กษัตริย์หัวเมืองต่างๆ จะเห็นว่าตองอูบัดนี้ เป็นเมืองที่น่าจะตีเอามาอยู่
ในอำนาจของตน และก็ คงจะจ้องมาฮุบเมืองตองอู ไปเป็นเมืองขึ้นแน่ๆ

คนทั้งนั้นคิดกันต่อไปอีกว่า หากจะไม่ให้ตองอูตกเป็นเมืองขึ้นเขา ก็ต้องไปตีเอาเขา
มาเป็นเมืองขึ้น....

ประการที่สอง......

ก่อนหน้าที่พระเจ้าสิริชัยะสุระสวรรคต จะเด็ดศิษย์รักของเจ้าขรัวมังสินธู กระทำความผิด
ขั้นอุกกฤษโทษเข้า การมอบภารกิจให้จะเด็ดไปทำ ในราชการสงครามคราวนี้
น่าที่จะเป็นโอกาสให้จะเด็ดได้รับใช้เบื้องพระยุคล บาท สนองคุณต่อแผ่นดิน
เพื่อไถ่โทษที่รุนแรงถึงขั้นหัวขาดนั้นได้

เรื่องราวจึงตั้งต้นจากตรงนี้ ........

: ลุงอ่ำ - 17/01/2002 21:25

แฟนพันธ์ผู้ชนะสิบทิศ โดยพี่ขวัญรพี http://161.246.27.251/~yacob/k1.htm

เรื่องย่อโดยพี่ขวัญ ประวัติยาขอบ..โดยพี่ขวัญ ปริทรรศน์หนังสือผู้ชนะสิบทิศ


สมุดเยี่ยม