จัดทำโดย อ.ภาทิพ ศรีสุทธิ์ http://www.st.ac.th/bhatips

หลักสังเกตคำเป็น-คำตาย
แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

คำเป็นเป็นเช่นอย่างนี้ สระยาว อา อี
อู เอ อือ แอ อัว เออ ฯลฯ   
แม่กง กน กม นะเธอ สะกดอย่าเผลอ
สระยาวสั้นย่อมได้   
อำ ใอ ไอ เอา ก็ใช่ จดจำใส่ใจ

คือคำเป็นแท้แน่นอน

  
คำตายจำไว้เนื้ออ่อน เสียงสั้นสังวร
อะ อิ อุ เอะ เอาะ แอะ   
แม่กก กด กบ นั่นแหละ ครูขอชี้แนะ
คำตายหมายจดหมายจำ   
   

อ.ภาทิพ ศรีสุทธิ์

 

หลักสังเกตคำเป็นคำตาย

๑. "คือน้ำผึ้งคือน้ำตาคือยาพิษ" คำใดบ้างเป็นคำตาย

๒. "คือหยาดน้ำอำมฤตอันชื่นชุ่ม" มีคำเป็นกี่คำอะไรบ้าง

๓. "คือเกสรดอกไม้คือไฟรุม" มีคำตายกี่คำ อะไรบ้าง

๔. "คือความกลุ้มคือความฝันนั่นแหละรัก"คำเป็นกี่คำ คำตายกี่คำ

๕. "เขามีส่วนดีบ้างช่างหัวเขา จงมองเอาส่วนดีเขามีอยู่" มีคำเป็นกี่คำ

๖. "ผิดหวังรักหักได้จะไม่คิด" มีคำเป็นกี่คำ คำตายกี่คำ

๗. "ผิดหวังมิตรมันเจ็บเกินเก็บไหว" มีคำเป็นกี่คำ คำตายกี่คำ

๘. "ผิดหวังคนชั่วเขลาไม่เท่าไร" คำใดบ้างที่เป็นคำตาย

๙. "ผิดหวังในคนดีนี่สิช้ำ" คำใดบ้างที่เป็นคำตาย

๑๐. "พิภพนี้สมควรที่วินาศหรือ" มีคำเป็นกี่คำ คำตายกี่คำ อะไรบ้าง

  เว็บเพจนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก http://www.thaifolk.com


สมุดเยี่ยม


ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐