จัดทำโดย อ.ภาทิพ ศรีสุทธิ์ http://www.st.ac.th/bhatips
แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

 

พยางค์

๑.พยางค์คือเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่ง ๆ อาจจะมีความหมายหรือไม่มีความหมาย
ในการเปล่งเสียงพยางค์แต่ละครั้งต้องประกอบด้วยส่วนประกอบอย่างน้อยกี่ส่วนอะไรบ้าง

๒. พยางค์ "ตา"ประกอบด้วยส่วนประกอบกี่ส่วนอะไรบ้าง

๓. พยางค์ "กาน"มีส่วนประกอบกี่ส่วน อะไรบ้าง

๔. ข้อความ "จิตมนุษย์สุดลึกล้ำ" มีพยางค์ที่สะกดด้วยแม่ กด กี่พยางค์ อะไรบ้าง

๕. "โรงเรียนสุราษฎร์ธานี"มีกี่พยางค์

๖. คำ "พจนานุกรม" มีกี่พยางค์

๗. คำ"วัฒนธรรม"มีกี่พยางค์

๘. คำ "ชิงชัย รังควาน เปลืองตัว" คำใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์เหมือน "สังข์เงิน"

๙. คำ "พิษรัก มืดมิด คิดเลข" คำคู่ใดมีเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์เหมือนกัน

๑๐. คำ "อบอวล บัวลอย ภาพสวน" คำคู่ใดมีเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์เหมือนกัน

๑๑. พยัญชนะไทยมี ๔๔ รูป แบ่งตามหลักการผันวรรณยุกต์ได้ ๓ ส่วนคือ อักษรสูงกลาง
และต่ำพยัญชนะ" ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ"เป็นอักษรชนิดใด

๑๒. พยัญชนะไทยมี ๔๔ รูป แบ่งตามหลักการผันวรรณยุกต์ได้ ๓ ส่วนคือ อักษรสูงกลาง
และต่ำพยัญชนะ"ข
ฃ ฉ ถ ฐ ศ ษ ส ฝ ผ ห "เป็นอักษรชนิดใด

๑๓. พยัญชนะ ง ญ น ย ณ ร ว ม ฬ ล เป็นอักษรชนิดใด

๑๔. อักษร ฆ ค ช ฌ ซ ฑ ฒ ท ธ พ ฟ ภ ฮ เป็นอักษรที่มีเสียงคู่กับอักษรสูง
พยัญชนะดังกล่าวมี ๑๔ ตัวเรียกว่าอักษรใด

๑๕. "ครูโกรธเด็กที่ไม่กวาดขยะในห้องและหน้าห้องเรียน"
คำใดบ้างที่มีพยัญชนะต้นเป็นพยัญชนะควบกล้ำ

๑๖. "พลาดพลั้งเพียงครั้งหนึ่ง อาจเจ็บซึ้งถึงตรอมใจ"
คำใดบ้างที่มีพยัญชนะต้นเป็นพยัญชนะควบกล้ำ

๑๗. วรรณยุกต์ในภาษาไทยมีกี่รูปกี่เสียง

๑๘. "นักเรียน" มีเสียงวรรณยุกต์ใดบ้างตามลำดับ

๑๙. "ดอกฟ้า"มีเสียงวรรณยุกต์ใดบ้าง

๒๐. "เผลอใจ" มีเสียงวรรณยุกต์ใดบ้าง

๒๑. "เจ็บปวด" มีเสียงวรรณยุกต์ใดบ้าง

๒๒. "ศาสตร์" มีส่วนประกอบของพยางค์กี่ส่วนอะไรบ้าง

๒๓. "เสื้อเชิ้ตสีม่วง" มีเสียงวรรณยุกต์ใดบ้างตามลำดับ

๒๔. "เข้านอนเร็ว ๆ นะหวานใจ"มีเสียงวรรณยุกต์ใดบ้างตามลำดับ

๒๕. "เหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟน" มีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้างตามลำดับ

  เว็บเพจนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก http://www.thaifolk.com

จัดทำโดย
อ.ภาทิพ ศรีสุทธิ์
อาจารย์ 3 ระดับ 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

bhatips@hotmail.com
http://www.st.ac.th/bhatips

สมุดเยี่ยม

คุณเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่ ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2544