พ่อขุนฯพระนารายณ์ร่ายอักษร อดีตย้อนให้เห็นเป็นศักดิ์ศรี
อักขระไทยชาญมานานปี ราชวงศ์จักรีปรับสืบมา
หลักภาษาของไทยหัวใจชาติ เอกราชคงอยู่คู่ภาษา
เยาวชนร่วมรักษ์อักษรา
อย่าชักช้าเรียนรู้คู่ online

ห้องเรียนนี้มีอะไร....บ้าง ???
เสียงในภาษาไทย การกำเนิดของ
เสียงในภาษา เสียงสระ เสียงพยัญชนะ
เสียงวรรณยุกต์ แบบฝึกหัด
กลุ่มคำ นำเสนอโดยครูกัลยา
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
อักษรไทย รูปเสียงพยัญชนะ
วรรณยุกต์อักษร 3 หมู่
การผันอักษร
ประโยคและการสื่อสาร ลักษณะ
ประโยคส่วนประกอบของประโยค
คำเป็นคำตาย หลักสังเกตคำเป็นคำตาย
แบบฝึกหัด
การสร้างคำ คำซ้อน คำซ้ำ
คำประสม ความเหมือน ความแตกต่าง
พยางค์และคำ ข้อแตกต่าง
ของพยางค์กับคำ
การยืมคำ ประเภท อิทธิพลของการยืม
สาเหตุ ภาษาที่ยืม
คำมูลคำประสม คำซ้อน ห้องวิชาการ
ภาษาไทยของ
w w w . e d u z o n e s . c o m
การจำแนกคำ คำทั้ง 7 ชนิดจาก
สาธิตเกษตร
การอ่านจับใจความสำคัญ การพูดและการเขียน 
อ่านคิดวิเคราะห์  ระดับภาษา
นิทาน เรียงความ เขียนอ่านสะกดคำ
พจนานุกรม ทดสอบ เรื่องประโยค 1    2   3    4     

 

ประโยชน์และความดีงามใด ๆ ที่เกิดจากเว็บนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณของครู-อาจารย์
ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ คุณครูผู้ประสาทวิชา และผู้เขียนตำราทุกท่าน

ครูภาทิพ

แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

HOME
สมุดเยี่ยม

คุณเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่ ตั้งแต่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๔