แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเมืองต่าง ๆ เรื่องพระอภัยมณี

ห้องเรียนสีชมพู
ประวัติสุนทรภู่      English
เรื่องย่อพระอภัยมณี
พระอภัยฉบับภาษาอังกฤษ
สมุดเยี่ยม
คุณค่าเรื่องพระอภัยมณี
พระอภัยE_learning
แบบทดสอบ

จุดมุ่งหมายในการอุทิศตนเพื่อนำเสนอ

         1. เพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ตำราที่มีคุณค่าของสถาบันการศึกษาที่ผู้จัดทำได้ศึกษาให้นักเรียนและผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า

         2. เพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่ จินตกวีเอกของโลก ที่เป็นต้นแบบในการแต่งกลอน และรำลึกถึงคุณครูระเบียบ   เหล่านาค

คุณครูในดวงใจของผู้จัดทำ

                                                  ครูภาทิพ ศรีสุทธิ์

                                                                   7 ก.ค.48         


สมุดเยี่ยม

คุณเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่ ตั้งแต่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๔
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐